Ephemeris z 3. novembra

Ephemeris z 3. novembra

1956: V kríze Suezského prieplavu Veľká Británia a Francúzsko akceptujú zásadu prímeria pod podmienkou, že OSN zabezpečí udržanie mieru.

1950: francúzske jednotky evakuujú severnú hranicu Vietnam.

1946: Japonský cisár stráca svoju moc v prospech zvoleného zhromaždenia.

1534: Anglický parlament poveruje kráľa Henrich VIII súdne a politické mocnosti, ktoré doteraz teoreticky spadali pod pápeža.

1468: armáda burgundského vojvodu Karola Odvážneho vyhodila Lutychu.Video: Soltan Ephemeris Tour