Efemeríni z 1. novembra

Efemeríni z 1. novembra

1954: začiatok povstania v Alžírsku.

1952: USA explodovali prvú H-bombu.

1814: Začiatok viedenského kongresu zameraný na rozhodnutie o novej európskej rovnováhe po páde Napoleona.

1789: Vytvorené Národné zhromaždenie predpokladá konfiškáciu majetku duchovenstva.