Ephemeris z 24. októbra

Ephemeris z 24. októbra

1940: Bohužiaľ slávne podanie si ruky medzi Pétain a Hitler v Montoire, čo otvára cestu pre spoluprácu.

1929 : Krach burzy v New Yorku (thečierny štvrtok), ktorá spôsobuje bezprecedentnú finančnú a potom bankovú krízu a vedie k urýchleniu Spojených štátov, potom rýchlo hlavných svetových mocností, vVeľká hospodárska kríza 30. rokov.

1916: Francúzi robia rozhodujúci prielom v bitka pri Verdune, bez toho, aby sa zvrátil priebeh konfliktu.

1648: Westhpalské zmluvy ukončili tridsaťročnú vojnu, ktorá sa postavila proti katolíkom a protestantom.

996: SmrťHugues Capet. Francúzska monarchia sa stáva natrvalo dedičnou.Video: How to Calculate Your Birth Chart