Ephemeris z 3. októbra

Ephemeris z 3. októbra

1990: Zjednotenie NDR a SRN: Nemecko opäť získalo svoju zvrchovanosť.
1971: Sovietska sonda Luna 19 je umiestnená na mesačnej obežnej dráhe.
1969: Vytvorenie zvláštnych práv čerpania (SDR) členskými krajinami MMF, prvého menového systému nezakladaného na zlate.
1929: Srbsko-chorvátsko-slovinské kráľovstvo sa volá Juhoslávia.
1904: Francúzsko a Španielsko podpisujú zmluvu na zabezpečenie nezávislosti Maroka.
1866: Viedenská zmluva ukončuje vojnu medzi Rakúskom a Talianskom.Video: Learn Astrology - The Ephemeris 3