Ephemeris z 26. augusta

Ephemeris z 26. augusta

1789: Francúzske národné ústavodarné zhromaždenie hlasuje o prijatí „ Deklarácia ľudských a občianskych práv „. To definuje prirodzené a nepopierateľné práva ľudstva.

1648: Parížsky ľud povstal proti regentke Anne z Rakúska po zatknutí radnej Broussel. Táto vzbura označuje začiatky fronty, ktorá potrvá do roku 1653.

1071 : Bitka pri Manzikerte : Byzantská armáda rímskeho cisára IV. Diogena je vedená armádou seldžuckého sultána Alp Arslana. Byzantínci strácajú Anatóliu.Video: Lunar Eclipse November 2020: Predictions for all Signs: Communication and Decisions