15 miest svetového dedičstva UNESCO

15 miest svetového dedičstva UNESCO

Náš web obsahuje viac ako 100 článkov o lokalitách svetového dedičstva UNESCO a v tejto zbierke sa pozrieme len na niektoré z nich. Výber lokalít, niektorých známych a iných oveľa menej, predstavuje kultúry z celého sveta od praveku po stredovek. Zahŕňajú posvätné prírodné lokality, pohrebné pamiatky, chrámy, umelecké diela, hrady a mestá a všetky sú svedectvom o schopnostiach, umení a predstavivosti ľudí, ktorí bez ohľadu na to, odkiaľ prišli a akýmkoľvek jazykom hovorili, chceli niečo vytvoriť. aby budúcim generáciám vydržali a obdivovali ich život dlhšie, ako je ich vlastný život.

Daibutsuden japonského Todaiji musel byť veľký, pretože obsahuje 15 metrov vysokú odlievanú bronzovú sochu sediaceho Budhu, najväčšiu takú sochu na svete a hmotnosť približne 500 ton. Je to reprezentácia Dainichi Nyoraia, najdôležitejšieho božstva sekty Kegon, s pravou rukou zdvihnutou v geste učenia. Socha bola vyrobená na želanie cisára Shomu, ktorý chcel zvrátiť dôsledky ničivého vypuknutia kiahní, ktoré postihli Naru v roku 737 n. L.


Pozri si video: Technické pamiatky a pamiatky UNESCO