Prečo nie je Somaliland uznaný ako samostatná krajina?

Prečo nie je Somaliland uznaný ako samostatná krajina?

Moderná krajina Somálsko je všeobecne považovaná za neúspešný štát. V rámci samotného Somálska je však de facto štát Somaliland, ktorý, ak si dobre pamätám, je takmer presne súbežnosťou s bývalou kolóniou britského Somálska. Neúspešné porcie sú takmer výlučne v bývalých talianskych podnikoch.

Aby to bolo ešte lepšie, Somaliland bol týždeň nezávislým štátom, než sa pridal k federácii s talianskym Somálskom

Teraz, politicky, chápem, že USA majú v regióne určitých spojencov, ktorí by nechceli, aby to bola nezávislá krajina, ale nemám v týchto geopolitikách jasno. Navyše to nie je tak, že USA sú jedinou krajinou, ktorá uznáva iné krajiny!

Chcel by som pochopiť, čo sú tieto historické animozity a aké by boli súčasné geopolitické dôsledky uznania. Stručne povedané, prečo väčšina krajín neuznáva Somaliland?


Nejde ani tak o to, že by nejakí spojenci USA nechceli, aby sa to stalo, rovnako ako o to, aby to nechcela Africká únia. V januári 2008 americké ministerstvo zahraničia vydalo toto vyhlásenie:

„Hoci Spojené štáty neuznávajú Somaliland ako nezávislý štát a naďalej veríme, že otázku nezávislosti Somalilandu by mala vyriešiť Africká únia, so Somalilandom ako regionálnou správou sa naďalej pravidelne stretávame.“

V zásade sa v ňom uvádza, že USA sú ochotné priznať uznanie afrických krajín Africkej únii, a preto nasledujú ich príklad. Hlavným dôvodom, pre ktorý ich Africká únia uznala, je to, že tvrdenie Somalilands vnímajú len ako ďalšiu enklávu, ktorá hľadá oddelenie, a zrejme to porušuje zásady Africkej únie.

Samotná Africká únia nie je za preskupovanie hraníc afrických krajín, najmä tam, kde neexistuje dohoda. Má pocit, že koloniálne hranice boli správne alebo nesprávne stanovené a že ich zmena by otvorila prílišnú neistotu.

Významným faktorom je skutočnosť, že Somálsko odmieta uznať existenciu Somalilandu. Vec je ďalej komplikovaná skutočnosťou, že v území zvanom Puntland existuje ďalšie separatistické hnutie, ktoré spája tieto dva regióny. Pokiaľ existuje táto nestabilita, je nepravdepodobné, že by Africká únia uznala inú krajinu ako Somálsko, takže Somaliland a Puntland zostanú bokom od zimy. Kým sa Africká únia nerozhodne uznať tieto regióny za samostatné krajiny, je nepravdepodobné, že by tak urobila akákoľvek iná väčšia krajina.

Somalilandova „cesta k uznaniu“

BTW - Týždeň nezávislosti, ktorý ste spomenuli, nastal už v roku 1960. Keďže Somaliland je v podstate súčasťou Somálska viac ako päťdesiat rokov, je jednoduchšie pochopiť, prečo ich Africká únia považuje iba za ďalšie separatistické hnutie.


Zdá sa mi, že v poslednom čase (20-30 rokov) medzinárodné spoločenstvo v skutočnosti nič neuznáva, kým de facto základy už nie sú dokončené.

Najlepším príkladom, ktorý mi napadá, je nová Južný Sudán. Medzinárodne bolo uznané až po overení výsledkov vlastného referenda a dovtedy, kým sa mu nepodarilo vypracovať prechodný proces a konečné termíny so sudánskou vládou, od ktorej sa oddeľovalo.

Medzinárodné spoločenstvo sa v zásade neradi stavia na stranu, ak sa rozhodne nerozumne. Preto počká, kým nebudú výsledky jasné, a potom tieto výsledky rozpozná. Posledná časť je však iba názor.


Nezávislosť niektorých krajín je medzinárodne uznávaná a ktorá nie, najmä západnými krajinami, sa mi zdá založená na zásadách, ktoré sú zrozumiteľné len pre ľudí na zahraničných ministerstvách a pre profesorov medzinárodného práva a nikomu nedávajú praktický, logický ani etický zmysel inak.

Prečo Západ podporoval právo prevažne albánsky hovoriaceho Kosova vyhlásiť sa nezávislým na prevažne slovansky hovoriacom Srbsku, ale bolo proti tomu, keď sa o to isté pokúšali hlavne rusky hovoriace časti Ukrajiny?

Prečo bolo v poriadku, že Spojené štáty už dávno vyhlásili nezávislosť na Británii, ale nesprávne, keď Biafra v novšej histórii vyhlásil nezávislosť na Nigérii?

Prečo bolo v poriadku, keď India požadovala nezávislosť od Británie, ale nesprávne, keď Kašmír požadoval nezávislosť od Indie?

Som si istý, že „odborníci“ môžu k tomu všetkému predložiť racionalizáciu, ale mám podozrenie, že racionalizácie sú tým, čím väčšinou sú. Myslím si, že existuje veľké množstvo „skupinových myšlienok“ zahraničnej politiky, ktoré sa zvonku môžu zdať pokrytecké, pedantské alebo jednoducho hlúpe.

Ak môžu obyvatelia Somalilandu vytvoriť primerane úspešný a fungujúci štát, zatiaľ čo zvyšok Somálska je katastrofou, zdá sa, že je potrebné podporovať ich zdravý rozum a spravodlivosť.

Ak proti tomu budú predstavitelia zvyšku Somálska namietať, tak nech najskôr vytvoria dostatočne mierumilovnú, prosperujúcu a fungujúcu krajinu, na ktorú by sa obyvatelia Somalilandu mohli rozumne chcieť pridať.


Somaliland sa pred získaním nezávislosti na Spojenom kráľovstve nenazýval Britské Somálsko, ale bol to britský Somaliland. zásada „neprispôsobovať koloniálne hranice“ sa nevzťahuje na prípad Somalilandu, pretože si nárokuje svoje koloniálne hranice, ako uvádza charta AÚ, takže Somaliland má veľmi silný prípad, ktorý si nárokuje späť svoju nezávislosť po tom, čo Somálsko nespravodlivo vzalo všetko ...


Niektoré arabské krajiny sú proti uznaniu Somalilandu: uprednostňujú zjednotené Somálsko pred bojom proti Etiópii ...

Navyše niektoré americké ropné spoločnosti získali práva na kopanie od starého somálskeho režimu a chceli by, aby veci boli rovnaké, než aby stratili svoje práva, ak by Somaliland získal uznanie.


Pozri si video: Ramblin Randy in Somaliland: Hargeisa InstaStory