Nerva (Rekonštrukcia tváre)

Nerva (Rekonštrukcia tváre)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


“HISTORIE V 3D ” vytvára sériu presných rekonštrukcií prvých 12 rímskych cisárov

V roku 2020 sme videli veľa projektov, ktoré sa pokúšajú obnoviť vzhľad starých Rimanov a Grékov tak, ako v skutočnosti vyzerali. Bohužiaľ, väčšina z nich používa softvér na automatické vytváranie tvárí na základe fotografií sôch a nevynakladá úsilie na kvalifikovanú postprodukciu, a preto portréty strácajú podobnosť so svojimi prototypmi a dokonca sa stávajú podobnými. jeden druhému.

Náš projekt “Rimani v 3D” sa začalo v roku 2019 (dokonca to vyzerá, že sme začali túto trand, lol) a pracujeme v dvoch smeroch:

1) rekonštrukcia polychromie sôch, to znamená pokus ukázať, ako staroveké sochy pôvodne vyzerali

2) realistická a presná rekonštrukcia vzhľadu rímskeho ľudu na základe prežívajúcich portrétov.

Nakoniec je naším cieľom vytvoriť portréty pre všetkých významných ľudí staroveku, ale chceme, aby bola naša práca skutočne kvalitná a aby vychádzala z moderných vedeckých výskumov a starodávnych zdrojov. Projekt preto nepostupuje tak rýchlo, ako by sme chceli. Ale dnes vám predstavujem zrekonštruovaný sochársky portréty prvých 12 rímskych cisárov (od Suetoniusa):

Cisár AUGUSTUS (63 pred Kr. A#8211 14 n. L.)

Cisár TIBERIUS (42 pred Kr. A#8211 37 n. L.)

“ Nikdy nenechal, aby sa v jeho rozhovore objavilo to, čo chcel, a to, čo povedal, že chcel, spravidla vôbec netúžil. Naopak, jeho slová naznačovali pravý opak jeho skutočného účelu, odmietal akýkoľvek záujem o to, po čom túžil, a naliehal na tvrdenia o čomkoľvek, čo nenávidel ” – Cassius Dio.

Cisár GAIUS (Caligula) (12 a#8211 41 n. L.)

Potešili ho zákruty v obrovskom zástupe mužov a v samote sa rozhneval, ak boli preferované žiadosti, a opäť, ak neboli preferované. Prejavil najintenzívnejšie nadšenie z rôznych projektov a niektoré z nich potom vykonal najodvážnejšie. Míňal peniaze najšetrnejšie a zároveň pri ich vymáhaní prejavoval najšpinavšieho ducha. Bol rovnako podráždený a spokojný s tými, ktorí mu lichotili, aj s tými, ktorí úprimne hovorili. Mnohých, ktorí boli vinní z veľkých zločinov, ktoré nedbal na potrestanie, a mnohých, ktorí ani nemali podozrenie z nesprávneho konania, zabil. Jeho spoločníkom buď nadbytočne lichotil, alebo ich nadmerne zneužíval. Výsledkom bolo, že nikto nevedel, čo povedať alebo ako sa k nemu správať, ale všetci, ktorí sa v tomto ohľade stretli s akýmkoľvek úspechom, to získali ako výsledok náhody, a nie bystrého úsudku ” – Cassius Dio.

Cisár CLAUDIUS (10 pred Kr. A#8211 54 n. L.)

Cisár NERO (37 a#8211 68 n. L.)

“ Hoci dlhý čas, napriek tomu, že bol mladý, vládol despoticky štátu toľko rokov ako jeho nevlastný otec, v prvých piatich rokoch bol takým vládcom, najmä pokiaľ ide o rozšírenie hraníc ríše, ktoré Trayan často oprávnene zopakoval, že riadenie všetkých zásad bolo oveľa horšie ako tých 5 rokov Nera ” – Aureliusa Victora.

Cisár GALBA (3 pred Kr. A#8211 69 n. L.)

“ Zdá sa, že je príliš veľký na to, aby bol predmetom, pokiaľ bol poddaný, a všetci by súhlasili s tým, že by sa rovnal cisárskemu úradu, keby ho nikdy nevykonával ” – Tacitus.

Cisár OTHO (32 a#8211 69 n. L.)

“ Keď bol preč, tí, ktorí tlieskali jeho smrti, neboli o nič menej alebo menej slávni ako tí, ktorí obviňovali jeho život. Napriek tomu, že nežil slušnejšie ako Nero, zomrel vznešenejšie. ” – Plutarch.

Cisár VITELLIUS (12 alebo 15 n. L. A#8211 69 n. L.)

“Vitellius, nútený hrozivými mečmi, najskôr zdvihol tvár a ponúkol ju urážlivým úderom, potom sa pozrel na svoje vlastné sochy padajúce okolo neho a viackrát sa pozrel na Rostru a na miesto, kde bol Galba zabitý, potom vyhnali. až sa dostali k Gemoniæ, miestu, kde ležala mŕtvola Flavia Sabina. Bol počuť jednu reč, ako ukazuje ducha, ktorý nie je úplne degradovaný, keď na urážky tribúny odpovedal: „#8220 Napriek tomu som bol váš cisár. ” Potom padol pod ranou rán a dav nadával mŕtvemu mužovi. s rovnakou bezcitnosťou, s akou mu lichotili, keď bol nažive. ” – Tacitus.

Cisár VESPASIAN (9 a#8211 79 n. L.)

“ Nielen pri večeri, ale pri všetkých ostatných príležitostiach bol najpríjemnejší a mnohé záležitosti vypínal žartom. Keď ho importovala žena, ktorá povedala, že zomiera kvôli láske k nemu, vzal ju do svojej postele a dal jej štyristotisíc sester za jej priazeň. Na otázku jeho správcu, ako bude mať sumu zapísanú na jeho účtoch, odpovedal: “ K vášni pre Vespasiana. ” – Suetonius.

Cisár TITUS (39 a#8211 81 n. L.)

Prípady založené na obvinení z maestas, že by nikdy nezabavil sám seba ani nedovolil baviť ostatných, pretože vyhlásil: “ Nie je možné, aby som bol akýmkoľvek spôsobom urážaný alebo zneužívaný. Nerobím nič, čo by si zaslúžilo vyslovenie nedôvery, a nestarám sa o to, čo je nepravdivo uvedené. Cisári, ktorí sú mŕtvi a preč, sa pomstia v prípade, že im niekto urobí zle, ak sú v skutočnosti pravdami polobohovia a majú akúkoľvek moc. ” – Cassius Dio

Cisár DOMÁCI (51 a#8211 96 n. L.)

Jeden z najzaujímavejších, mimoriadnych a kontroverzných rímskych cisárov, ako si myslím.

„Cisár, ktorý netrestá udavačov, ich prenasleduje. Tí cisári, ktorí nenavštívili trest nad mnohými mužmi, neboli dobrými cisármi, ale mali len šťastie. » – Domitian.


Terracina, Taliansko

Taliansko sa chystá na voľby v apríli, takže vláda, aby sa vyjadrila, skrátila zhruba 13% rozpočtu na kultúru na rok 2006. Noviny sú plné polemík o situácii. Ceny vstupeniek do pamiatok porastú a ďalšie múzeá budú zatvorené z dôvodu nedostatku zamestnancov. Vysoko byrokratický systém archeologických dozorcov zodpovedný za pamiatky Talianska a Talianska si teraz všimol, že veci sa musia zmeniť. Ale mení sa to v teréne, mimo veľkých centier honeypot? Cez Nový rok som vyrazil na juh od Ríma, aby som navštívil súhvezdie miest, na ktoré sa dá z Ríma alebo Neapola ľahko dostať vlakom za hodinu.

Terracina leží na Appia s výhľadom na prírodný prístav. Rovnako ako Gaeta, 20 míľ na juh, je to miesto nalodenia na idylický ostrov Ponza. Terracina však stojí za návštevu. Staroveké mesto zaberalo úzku chrbticu nad zálivom, ktorej dominoval vysoký útes. Na útese je obrovský chrám zasvätený Jupiteru, námornej lodi na prepravu medzi Rímom a Neapolom. Zachovali sa iba základy chrámu, ale jeho platforma ponúka neporovnateľnú panorámu centrálneho Latia. Rímske mesto nižšie sa zdá byť stratené v spleti stredovekých a barokových budov, ale len málo miest v Taliansku má taký čistý zmysel pre minulosť. Rímske fórum ležiace vedľa Via Appia je stále hlavným námestím. Jeho dlažba je viac -menej neporušená. Aj bronzové listy na pamiatku obnovy fóra Aulusom Aemiliusom zostávajú v niektorých prípadoch pevne zakotvené vo dlažbových doskách fóra. Severne od fóra leží capitolium oproti obrovskému chrámu, ktorý dnes slúži ako základ pre stredovekú katedrálu. Niekoľko rozptýlených vykopávok tu a tam posilňuje pocit staroveku, ale okrem malého občianskeho múzea s výhľadom na fórum sa ruka moderného dedičského turizmu tohto miesta sotva dotkla. Jeho pokoj a história sú lákavé. Zdanlivo mimo dohľadu národnej diskusie o kultúre je toto miesto tajnou radosťou.

Na vzdialenom konci rozsiahlej zátoky za Terracinou leží prímorské letovisko Sperlonga. Podľa rímskeho kronikára Suetonia bol Spelunca obľúbeným palácom cisára Tiberia (14-37 n. L.). Tu počas banketu v jaskyni náhly zrútenie skál rozdrvilo mnoho sluhov, hoci cisár prežil. Tacitus, píšúci o niečo neskôr, príbeh prikrášľuje a rozpráva o tom, ako sa prefekt prétoriánskej stráže vrhol na Tiberia, aby ho chránil. Slávna jaskyňa bola nájdená pred päťdesiatimi rokmi, zívajúca diera na vzdialenom konci pláže Sperlonga. Na stupňoch nad ním sa rozprestieral veľký palác. Pri vykopávkach v jaskyni vznikli tisíce fragmentov sochárstva vrátane skupiny zobrazujúcej Scyllu útočiacu na loď Ullyses. Tento nádherný kus pôvodne stál na podstavci v bazéne v jaskyni, blízko plošiny, na ktorej cisár jedol. Národná radosť z objavovania týchto sôch spôsobila, že bolo nevyhnutné, aby boli prenesené do Ríma, ale miestni protestovali tak rázne, že bolo vyrobené pekné múzeum a podľa slov hrdého správcu je otvorené sedem dní v týždni od 8.30 hod. do 19.30 hod.! Zdá sa, že súčasný zlý vietor v Ríme sa na toto miesto nedostal.

Samotná jaskyňa je od valiaceho sa príboja oddelená pochmúrnym plotom a má dojem, že je v podpätku. Ryby sa však stále lenivo plavia vo vodách okolo nástupišťa, kde Tiberius večeral a diskutoval o štátnych záležitostiach.

Gaeta leží niekoľko kilometrov južnejšie. Kedysi veľký stredoveký prístav bol v staroveku známy predovšetkým ako miesto prímorskej vily Cicero a#8217, kde bol v roku 44 pred naším letopočtom zavraždený legendárny muž z listov, ktorý bol sťatý. Ďalej na juh je však Minturno, staroveké Minturnae, bohatý prístav pri ústí rieky Liri. Pozostatky sú obrovské: nádherné divadlo s výhľadom na hektáre fór, macellum a množstvo ďalších budov, všetko pľuzgierovo vyčistené od vegetácie. V tomto prípade však miestna historická skupina zhromaždila finančné prostriedky na vybavenie holých pamiatok interpretačnými panelmi a rekonštrukčnými kresbami. Vzhľadom na zložitosť hádanky stien sú značky nápomocné, a najmä preto, že Soprintendenza nemá v predaji žiadne príručky (tie nájdete v miestnom hoteli). Ruka Ríma sa však odvážne prejavuje vedľa pokladne, kde na tabuli je vo viacerých jazykoch napísané, že podľa zákona z roku 1999 je zakázané fotografovať na profesionálne alebo neprofesionálne (!) Účely. Zdá sa, že Minturno podlieha bláznivému želaniu vlády o pamiatkach chránených autorskými právami a dúfa, že sa to stane peniazmi. V súmraku sa zdalo, že sa nikto nezaujíma o môj fotoaparát, alebo si možno mysleli, že zákon je tiež zadok!

Ďalšiu hodinu na juh, keď opustíme región Latium a vstúpime do Kampánie, sa minulý a súčasný svet úplne zmení. V Baia, na najsevernejšom neapolskom rohu a rozsiahlom rozsiahlom prístave, zaberajú rímske ruiny vodnú hladinu na míle ďaleko až k Pozzuoli, ostrovom rozbitých pamiatok medzi pochmúrnym prímestským vonkajším dosahom Neapola. Hlavné múzeum leží v obrovskom aragonskom zámku, ktorý dominuje najvyšším výbežkom tohto miesta. Má kníhkupectvo s mnohými verziami sprievodcov v rôznych jazykoch, ktoré potvrdzujú kedysi vysoký stav cisárskych palácov. Galéria, ktorá bola poskytnutá pri rekonštrukcii nyfheea nájdeného pri podvodnom výkope, je nečakaným zážitkom. Bronzová jazdecká socha Nerva v životnej veľkosti, s tvárou prešitou na staršej buste Domitiana, je jedinečným dielom rímskeho umenia. Bezpečná v týchto galériách, vyzbrojená živými záznamami o veku zverejnenými miestnou Soprintendenza, je blažená oáza. Obrovské macellum si však hlboko v tesnej blízkosti prístavu Pozzuoli a#8217s zaslúži taký typ pôvabnej pozornosti, vďaka ktorej sú Terracina, Sperlonga a Minturno nadčasovými miestami. Namiesto toho tlač moderného urbanizmu a polovične dokončená ochrana s nevyhnutnou zaplavenou vodou, ktorá miesto zaberá, vyvoláva otázku, ako sa preboha môže Taliansko skutočne vysporiadať so svojou minulosťou, keď jej súčasnosť tak nepríjemne tlačí na reformy.

Taliansko je na tom najlepšie, keď malé mestá ako Terracina, Sperlonga a Formia preberajú kontrolu nad svojou minulosťou a kde sú najschopnejší konzervátori k dispozícii pri obnove sôch, ako napríklad Scylla útočiaca na prednú časť lode Ulysses a#8216damnatio &# 8217 zobrazujúca Nerva po transplantácii tváre. Vzhľadom na to, že hojdacia sa kultúra v Taliansku skusuje, je najvyšší čas propagovať tie prístupy k minulosti, ktoré z tejto krajiny urobili raj cestovateľov a vyňať nezmyselné zákony, ako napríklad autorské právo na pamiatky. Nájdite správnu rovnováhu a vďaka miestam s videním, ako je Pozzuoli, tak výnimočné v staroveku, sa môže opäť dariť.

Tento článok je úryvkom z celého článku publikovaného vo Svetovom archeologickom čísle 16. Kliknutím sem sa prihlásite na odber


Kto je dobrým kandidátom na operáciu nervov?

Optimálny pacient pre potenciálnu chirurgickú liečbu poranenia periférnych nervov má:

 • Bolesť v konkrétnej oblasti viac ako tri mesiace, ktorá nebola odstránená inými metódami, ako je telesná terapia alebo lieky.
 • Predchádzajúce vyšetrenie inými odborníkmi, ako sú ortopedickí chirurgovia, lekári z fyzikálnej medicíny, špecialisti na bolesť alebo neurológovia - bez odhalenia zjavnej príčiny bolesti.
 • Predbežné testy môžu byť obzvlášť užitočné, ako napríklad EMG/NCV, diagnostické nervové bloky a 3T MRI.

Bolesť trvajúca viac ako 3 mesiace:

 • Výmena kolena
 • Operácie nôh, členkov alebo chodidiel
 • Náhrada bedrového kĺbu
 • Operácia brucha, laparoskopická chirurgia, abdominoplastika atď.
 • Oprava hernie
 • Operácia hrudníka
 • Pády
 • Športové zranenia (vyvrtnutie členka, natrhnutie väzov)
 • Operácia ramena, krku a tváre

POZNÁMKA: Ak fajčíte, v nedávnej dobe ste prestali fajčiť alebo ste sa nedokázali úplne prestať alebo ste vystavení pasívnemu fajčeniu, nemusíte byť kandidátom na operáciu. Primárne a sekundárne fajčenie znižuje prekrvenie telesných tkanív, čo má za následok predĺžené hojenie rán, stratu pokožky, infekciu, zvýšené zjazvenie a množstvo ďalších komplikácií spojených s druhom vykonávaného postupu.


Klobúk triku & lsquoDobrých a rsquo cisárov: Nerva, Trajan a Hadrián (96 & ndash138)

Ak by bol človek povolaný opraviť obdobie v histórii sveta, počas ktorého bol stav ľudského pokolenia najšťastnejší a najprosperujúcejší, bez váhania by pomenoval to, čo uplynulo od smrti Domiciána do vstupu Commodusa.

Na konci dynastie Flaviánov dochádza k dramatickému poklesu množstva a kvality nášho písomného pramenného materiálu, ale jedným dokumentom, ktorý poskytuje niekoľko tvrdých faktov, je Fasti Ostienses, mramorový kalendár z Ostie. Toto nám hovorí:

14. deň pred Kalends v októbri [18. septembra 96]: Domitian zabitý. V ten istý deň vyhlásil Marcus Cocceius N [erva] za cisára. 2

Ak to pristúpenie vyzeralo čudne v tom, že Impérium teraz spadalo pod kontrolu chorľavého sexagenára, ktorý bol dlhoročným priaznivcom Flavianov s úzkymi väzbami na Domitiana a so sklonom k ​​vracaniu jedla, napriek tomu mal preukázanú spôsobilosť a zásadne pre Rím, nemal deti.

Nerva Caesar Augustus, ako bol teraz známy, bol vyhlásený za Domitiana a rsquos Domus Flavia & lsquoopen house & rsquo, a zabral skromnejší príbytok v Horti Sallustiani. Verejne sa zriekol terorizmu, odvolal exulantov a obnovil majetok, ktorý skonfiškoval predchádzajúci úradujúci úradník. Ale ak sa ľudia sťažovali, že za Domiciána nikto nesmel nič robiť, konzul T. Catius Caesius Fronto povedal, že pod Nervou si každý mohol robiť, čo chcel. Každý

konal sám za seba, postavil svojich osobných nepriateľov na súd (ak neboli príliš silní) a nechal ich odsúdiť uprostred všeobecného zmätku a chaosu. 3

Napriek tomu väčšina zdrojov zobrazuje Nerva ako muža, ktorý sa aspoň pokúsil urobiť správnu vec: & lsquoNeurobil som nič, čo by bránilo môjmu položeniu cisárskej kancelárie a bezpečnému návratu do súkromného života, & rsquo, povedal. 4 Rozhodne mal záujem vyrovnať rozpočet a zrušil mnoho obetí a okuliarov a zakázal si na Kapitol stavať zlaté alebo strieborné sochy. Napriek tomu našiel prostriedky na poskytnutie šesťdesiat miliónov sestertii& rsquos v hodnote pozemkov pre Taliansko a rsquos v mestskej chudobe a znížiť dedičskú daň. Pod jeho alimenta(& lsquonourishments & rsquo), talianskym majiteľom pôdy boli ponúknuté pôžičky s nízkym úrokom, ktorých výťažok bol vložený do trustov na výživu chudobných detí v Taliansku. 5 Nerva venoval aj Fórum postavené Domitianom, ktoré sa teraz stalo známym ako Fórum Nerva alebo Forum Transitorium, ako aj stavbe sýpok, opravám Kolosea, výstavbe ciest, zakladaniu veteránskych kolónií v Afrike a obnove predstavení pantomímy.

Nerva tiež priviedol z dôchodku niekoľko starších štátnikov, aby mu pomohli vládnuť, najmä Sextus Julius Frontinus, bývalý guvernér Británie, ktorého vymenoval za kurátora zásobovania vodou, o ktorom Frontinus vydal dôležitú knihu, de Aquis Urbis Romae. Nerva sa radšej poradil so svojimi amici a konzilium namiesto Senátu, čo nevyhnutne spôsobilo zlý pocit, a v roku 97 odhalil sprisahanie vedené L. (alebo C.) Calpurniusom Crassom. On však iba zanechal narážky, že o tom vie, a Crassa vyhnal. Takáto zhovievavosť bola nerozumná, najmä preto, že režim Nerva & rsquos bol zraniteľný, pretože Domitian bol vojakom, zatiaľ čo bol menovaný bez účasti provinčných armád alebo pretoriánskej gardy. Ten sa vzbúril za Casperia Aelianusa v roku 97. Nerva bol zajatý ako rukojemník a pretoriánci požadovali kapituláciu vrahov z Domitian & rsquos. Nerva odolal ich požiadavkám a vycenil hrdlo vojakom, sprisahancov aj tak chytili a zabili, ale napriek tomu, že Nerva prežil, bol stále nútený verejné vyjadrenie vďaky Casperiusovi.

Strata podpory pretoriáncov bola taká dobrá ako trest smrti, ale v októbri 97 získal Nerva & rsquos skúsený a obľúbený guvernér v Germánii Superior M. Ulpius Traianus (& lsquoTrajan & rsquo) víťazstvo v Panónii. Trajan prikázal légiám i rešpektu a Nerva ho prijal za syna a dediča, čím si získal dostatok času na smrť prirodzenou smrťou. Zahájením tejto praxe prijatia kompetentného armádneho dôstojníka za svojho nástupcu na základe schopností, nie rodiny, alebo dokonca národnosti, Nerva vytvoril dôležitý precedens, ktorý predstavil jedno z najväčších období sily a stability Rímskej ríše.

Narodený v Italici v provincii Hispania Baetica (pravdepodobne) 18. septembra 53, cisár Caesar Nerva Traianus Augustus, alias Trajan, bol prvým Talianom, ktorý bol cisárom Ríma, aj keď v monumentálnej reči Plinia a rsquosa je o tom ohlušujúce ticho. známy akoPanegyricus, doručené do Senátu 1. septembra 100. Nové Princeps pod jeho otcom slúžil ako vojenský tribún v Sýrii, oženil sa s Pompejou Plotinou z Nemausus (moder n N & icircmes), stal sa strážcom P. Aeliusa Hadriána (budúci cisár Hadrián) a vystúpil na politicko-vojenský rebríček úspechu, väčšinou pod Domitian, aby sa stal guvernérom Germania Inferior, kde bol, keď mu Hadrián doručil rukou napísaný odkaz od Nervy, ktorý ho informoval o jeho prijatí.

To, čo Trajan nevedel o vládnych záležitostiach, nestálo za to vedieť, a do konca januára 98 bol rímskym cisárom. Začiarkol aj všetky správne rímske políčka: rešpektované jednotkami, ušľachtilé, dobre prepojené, obľúbené a nie príliš staré:

Jeho spojenie s ľuďmi bolo poznačené prívetivosťou a jeho vzájomný vzťah so Senátom dôstojnosťou, takže bol všetkými milovaný a nikto sa ho nebál, okrem nepriateľa. 6

Trajan si zrejme obľúbil drink a ponechal si otrokov ako svoje & lsquolahôdky& dquo 7 A tak si nakoniec vyslúžil titul optimus princeps, & lsquobest cisár & rsquo.

Trajan ihneď nešiel do Ríma. Domitian zmobilizoval sily v Panónii a Moesii na hraniciach Dunaja v celkovej výške asi 70 000 mužov tesne pred smrťou, takže Trajan mal pravdepodobne jedno oko, ako predísť akýmkoľvek potenciálnym problémom, či už s vlastnými jednotkami alebo s ich barbarskými protivníkmi. Došlo k určitému konfliktu, aj keď o výsledku nič nevieme (Rimania nevyhlásili ani víťazstvo, ani mier), ale v októbri 99 bol Trajan späť v Ríme a čakalo ho veľmi nadšené privítanie.

Nový zlatý vek, ktorý Tacitus nazýval beatissimum saeculum, často sa hovorilo, že svitá, a Trajan usilovne pracoval na tom, aby vo svojom štábe vzbudil zmysel pre & lsquospirit svojho veku & rsquo & ndash fráza sa niekoľkokrát objavila v listoch, ktoré si vymenil s Pliniusom mladším. Radšej cvičil auctoritasradšej než imperium, správal sa k Senátu s veľkým rešpektom, používal skôr jazdcov než cisárskych oslobodencov, odmeňoval svojich spoločníkov vysokým úradom a povýšením a musel byť v pohode s multikulturalizmom, pretože medzi jeho konzulov patrili Gréci z Malej Ázie, maurský náčelník, posledný známy potomok. Herodesa Veľkého a Gaiusa Júliusa Epifanesa Philopappa, vnuka posledného komagénskeho kráľa. Nerva a rsquos alimenta schéma naďalej fungovala, a poslal vyzvaných úradníkovkurátori talianskym obciam, ktoré majú finančné ťažkosti, aby im pomohli pri ich obnove.

Na súkromnejšej úrovni musel cisár skĺbiť záujmy vyšších dôstojníkov so záujmami svojej rodiny, ktoré diktoval Pompeia Plotina. Často je považovaná za silu trónu, ale pri prvom vstupe do paláca sa mala obrátiť tvárou v tvár ľudu a povedala, že dúfa, že v ňom zanechá rovnakú osobu, ako bola pri vstupe. Plinius a rsquos Panegyricus ocenil jej skromné ​​oblečenie, mierny počet obsluhujúcich a jej nenáročný spôsob. Vyzeralo to, že srdce všetkých & rsquos je na správnom mieste.

Trajan bojovník, 1. časť

Srdce Trajan & rsquos bolo tiež v niečom, v čom bol veľmi dobrý: vo vojne. Plinius oslavuje svoju popularitu u vojakov a svoju ochotu podeliť sa s nimi o ťažkosti a nebezpečenstvá, aj keď sa Dio ospravedlňuje:

A aj keď mal vo vojne radosť, napriek tomu bol spokojný, keď sa dosiahol úspech, bol zvrhnutý najtrpkejší nepriateľ a jeho krajania povznesení. 8

V roku 101 bol v akcii na dunajskej hranici proti dákemu kráľovi Decebalovi. Trajan priviedol légie a pomocné sily z Nemecka, Británie a iných krajín a vytvoril dve nové, XX Ulpia a (pravdepodobne neskôr) II Traiana. Potom tvrdo zasiahol do územia Decebalus a rsquo. Dacianski bojovníci mali v rukách impozantnú obojručnú kosu známu ako falx, ale neboli mužom Trajan & rsquos ničím: ich armáda bola porazená ku koncu 101 Decebalus & rsquo protiútok bol odrazený Trajan & rsquos sily postúpili do dáckeho hlavného mesta Sarmizegethusa (moderný Varh & eacutely) a na jeseň 102 Decebalus hľadal mier. Bolo mu dovolené udržať si trón ako klientsky kráľ, ale na jeho území boli inštalované rímske posádky. Úžasný most, dlhý 1 135 metrov, s dvadsiatimi kamennými mólami spojenými oblúkmi, potom nad Dunajom postavil majster inžinier Trajan & rsquos a architekt Apollodorus z Damasku. Cisár sa vrátil do Ríma, dosiahol triumf a Senát mu udelil titul Dacicus.

Decebalus vyviazol zľahka, ale bohužiaľ pre svojich ľudí porušil zmluvu v roku 105. Tentoraz bola reakcia Trajan & rsquos prakticky genocídna. Začiatkom leta 106 napochodoval do Dacie a prešiel cez most Apollodorus a rsquo. Decebalus sa rozhodol vyhnúť sa bitke a namiesto toho sa pokúsil zavraždiť Trajana v jeho tábore a dosiahnuť urovnanie zajatím a výkupom jeho vyšších dôstojníkov. Všetko bezvýsledne. Trajanské a rsquoské vojská sa zrútili na Sarmizegethusu, ktorá bola rýchlo zajatá. Decebalus radšej spáchal samovraždu, než aby ho predviedol rímsky triumf, a tak si Rimania museli vystačiť s vystavením jeho odseknutej hlavy na schodoch Kapitolu.

The Fasti Ostienses potvrdiť, že vojna sa skončila na jeseň 106. Dacia sa stala prvou rímskou provinciou severne od Dunaja, kolónia s názvom Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegethusa bola založená v blízkosti Sarmizegethusa, boli vyťažené zlaté bane Dacia a rsquos a vojnová korisť bola obrovské & ndash údajne (aj keď nepochybne prehnané) viac ako 2,25 milióna kg zlata, dvakrát toľko striebra a viac ako 500 000 väzňov. Trajan tieto prostriedky zaoral späť do infraštruktúry, sociálnych projektov a darov pre ľudí. Mohol si dovoliť byť veľkorysý a jeho mince tiež hovorili o obrázku Hojnosť (Hojnosť zosobnená). Desaťtisíc gladiátorov bojovalo a 11 000 zvierat bolo zabitých pri oslave víťazstva, ktorá trvala 123 dní. Ako sa neskôr mohol vynikajúco sťažovať súčasný satirik Juvenal, aj to vyhovovalo duchu doby:

Verejnosť už dávno odhodila svoje starosti o ľudí, ktorí kedysi udeľovali príkazy, rady, légie a všetko ostatné, teraz sa už nemieša a dychtivo túži len po dvoch veciach: chlebe a cirkusoch. 9

V Ríme stále stojí pamätník Trajan & rsquos Dacianskych kampaní: Trajan & rsquos Column. Navrhol ho Apollodorus z Damašku a bol zasvätený 2. mája 113. Je vysoký asi 30 metrov a ponúka 200 metrov dlhú súvislú špirálu reliéfnej plastiky, ktorá sa dvadsaťtrikrát obtáča okolo stĺpa a rsquos exteriéru a zobrazuje 2 600 postáv, ktoré sa zúčastňujú 155 rôznych scén. Ukazuje samotného Trajana, ako plánuje, obetuje, dohliada, radí a obťažuje, než to vyvrcholí samovraždou Decebalus & rsquo, prenasledovaním dákych vodcov a hromadnými deportáciami. Tento mimoriadny pamätník zmeny režimu a etnických čistiek sa stal mauzóleom Trajan & rsquos Dacia sa dnes nazýva Rumunsko.

V roku 107 sa Trajan vrátil do Ríma, ktorého panoráma mesta sa za jeho principátu radikálne zmenila. Mramorové sedenie bolo nainštalované v Circus Maximus Rome a najväčší súbor verejných kúpeľov v rsquos bol otvorený 22. júna 109. Nový akvadukt priviedol vodu viac ako 60 kilometrov na vrch Janiculum a Apollodorus z Damasku bol mozgom obrovského komplexu Fóra, ktorý bol taký veľký, že všetky zmestili by sa do nej iné cisárske fóra. Komplex pomocného trhu slúžil ako nákupné centrum aj ako sídlo Ríma a rsquos annona (Grain Supply Agency) a rozsiahly šesťuholníkový prístav, do ktorého sa zmestilo viac ako sto plavidiel, bol postavený v Portuse pri ústí Tibery. Juvenal to opísal ako vlnolam vyrobený ľuďmi, ktorému sa žiadny prírodný prístav nemôže rovnať & rsquo. 10 Centum Cellae (moderná Civitavecchia, ktorá je stále rímskym prístavom) ťažila aj z nového prístavu, zatiaľ čo ostatné prístavy boli modernizované a vylepšené cestné spojenia. Mimo Talianska nádherný most Alc & aacutentara v Španielsku stále preklenuje rieku Tejo a hrdo na ňom je pôvodný nápis, a preto som postavil most, ktorý bude trvať večne a rsquo.

Budovanie náboženských mostov s niektorými obyvateľmi Empire & rsquos však nebolo také jednoduché. V roku 109 alebo 110 poslal Trajan Plinia mladšieho do Bithynie-Pontu na južnom pobreží Čierneho mora. Ich korešpondencia predstavuje neoceniteľný pohľad na výzvy, s ktorými sa stretávajú tí, ktorí v teréne spravovali Rímsku ríšu ríšu, a jedna otázka, ktorá pristála na stole Plínia a rsquos, sa týkala toho, čo robiť so stále rastúcim počtom ľudí obvinených z kresťanstva. Plinius mal už rozum a premýšľal o tom, ako sa vysporiadať s tým, čo považoval za degenerovaný extrémistický kult (superstitio):

Nikdy som nebol prítomný na vyšetrení (kognitívne & ndash formálny proces) kresťanov. V dôsledku toho nepoznám povahu ani rozsah trestov, ktoré im boli obvykle uložené, ani dôvody na začatie vyšetrovania a ani to, ako ďaleko by mali byť zatlačené. Nie som si ani istý, či [. . .] milosť by mala byť udelená každému, kto odvoláva svoju vieru, alebo ak sa raz prihlásil ku kresťanstvu, nič nezíska tým, že sa ho zriekne a či je to trestné iba za meno kresťana, aj keď je nevinný voči zločinu, alebo skôr zločiny spojené s menom. 11

Ďalej hovorí Trajanovi, že sa ich pýta, či sú kresťania, trikrát ich varuje pred trestmi, ktoré to obnáša, pošle ich do Ríma na súd, ak sú rímskymi občanmi, a ak nie, popraví ich. Úcta k soche Trajána a rsquosa a k obrazom bohov a znevažovanie mena Krista stačí. Trajan ho upokojuje, že robí správnu vec, a odporúča mu, aby nehľadal kresťanov, ale aby všetko riešil od prípadu k prípadu: paenitentia (& lsquorepentance & rsquo) prináša odpustenie, vina prináša trest a anonymné výpovede nie sú na pobavenie.

Trajan bojovník, 2. časť

Keď zomrel kráľ Nabataea (zhruba oblasť dnešného Jordánska), Trajan pripojil tento dlhoročný rímsky klientský štát k provincii zvanej Arábia (105 & ndash6) a mince sa oslavovali ARABIA ADQUISITA. Na druhom konci ríše, v Britannii, bola vytvorená nová hranica pozdĺž línie strategických východných a západných ciest Agricola a rsquos cez Tyne a ndash. Solway isthmus, zvyčajne známy pod stredovekým názvom Stanegate (pozri Mapa 2 a 3A). Pevnosti v Corbridge a Carlisle doplnilo ďalších päť vrátane Vindolandy s malými fortieľami a strážnymi vežami medzi nimi. Nádherný nález z pevnosti Vindolanda z roku 97 & ndash102/3 sa zdá byť vojenským memorandom o bojových technikách britskej kavalérie:

Briti nenosia brnenie (?). Existuje príliš veľa kavalérie. Jazda nepoužíva meče ani krvavých Britov (Brittunculi) namontujte, aby ste mohli hádzať oštepy. 12

Úplne prvý tablet objavený vo Vindolande hovorí o stvorení pre mužov:

Poslal som ti [. . .] páry ponožiek zo Sattua, dva páry

sandálov a dva páry spodkov, dva páry sandálov [. . .] Pozdravujem [. . .] Elpis [. . .] Tetricus a všetci vaši priatelia, s ktorými sa modlím, aby ste žili v najväčšom šťastí. 13

List od veliteľa jazdectva Masc (u) lus Flaviusovi Cerialisovi, prefektovi z cohors VIIII Batavorum, ukazuje, že pomocné prostriedky mali špecifické potreby:

Masclus svojmu kráľovi Cerialisovi, pozdrav. [. . .] Moji spolubojovníci majú [sic] žiadne keltské pivo (cervesam). Objednajte si niektoré na odoslanie. 14

Tajomne, Legio IX Hispana je naposledy počuť o tom, ako Británia vykonávala stavebné práce na svojej pevnosti v meste Eboracum okolo roku 108, čo viedlo k fantastickým príbehom o jeho zničení v tejto dobe škótskymi kmeňmi. Títo už nie sú dôveryhodní: s najväčšou pravdepodobnosťou bol presunutý na Rýn, kde bola v Noviomagu (novodobý Nijmegen) nájdená pečiatka s názvom s názvom, a jeden z jeho dôstojníkov Aninius Sextus Florentinus, ktorý je pochovaný v Petre v Jordánsku, bol legatus légie v roku 121.

Ak by sa zvyšovanie hraníc Británie a rsquos týkalo predovšetkým bezpečnosti, to isté sa nedá povedať o masívnej invázii Trajan & rsquos do Parthie. Bod vzplanutia nastal, keď parthský kráľ Osroes I. dosadil na rímsky trón najskôr svojho synovca Axidaresa a neskôr svojho brata Parthamasirisa. Rím nedovolil darebáckym štátom ohroziť neistú rovnováhu síl v regióne a reakcia Trajan & rsquos bola nekompromisná: situáciu napraví iba dobytie a provincializácia Parthie.

Chronológia a topografia nasledujúcich udalostí sú zmätené, ale vyzerá to tak, že Trajan dorazil do Antiochie v januári 114. Dal dohromady armádu asi 80 000 mužov, odmietol parthské diplomatické iniciatívy a provincializoval Arménsko. Z Arménska zamieril v roku 115 do Mezopotámie, pričom zachytil Ctesiphon a Babylon, než sa dostal do Perzského zálivu v oblasti modernej Basry. Hovorí sa, že ľutoval, že je príliš starý na to, aby mohol pokračovať v šľapajach Alexandra Veľkého a rsquos, ale aspoň Rím mal teraz dve nové provincie: Mezopotámiu a Asýriu.PARTHIA CAPTA, efektívne & lsquoMission Accomplished & rsquo, uviedla razba mincí.

Zatiaľ veľmi efektívny. Bola to najväčšia oblasť, akú kedy Rím a rsquoské impérium zahŕňalo (pozri Mapa 4). Ale v skutočnosti bola Mezopotámia iba obsadená, nie konsolidovaná. Ako vojská Trajan & rsquos postupovali, za nimi vypuklo povstanie a Parthovia robili vpády z územia, ktoré stále držali. Vzbúrilo sa aj židovské obyvateľstvo na Kyrenaike a pred koncom roku 116 sa nepokoje rozšírili do Egypta, Palestíny, na Cyprus a do Anatólie. Trajan priviedol väčšinu povstalcov na pätu & ndash, asi 220 000 nežidov zahynulo len v Kyrenaike & ndash, napriek tomu zahájil riadený odchod. Postúpil niektoré časti Arménska a Mezopotámiu odovzdal partianskemu kniežaťu Parthamaspatesovi ako vládcovi klientov, ale napriek tomu, že jeho mince tvrdili, že Parthovcov uznal za kráľa a rsquo (REX PARTHIS DATUS), Parthovia ho nikdy neuznali.

Trajan sa neúspešne pokúsil obsadiť strategicky situované púštne mesto Hatra v Al Jazirah oblasť súčasného Iraku, ktorá strážila karavanové trasy spájajúce Mezopotámiu so Sýriou a Malou Áziou, ale na jeho vojská začali vplývať nehostinné klimatické podmienky, a ten sa musel stiahnuť. Dio píše, že Trajan & rsquosove vlastné zdravie sa teraz začalo zhoršovať a že sa pred odchodom do Ríma stiahol do Antiochie a Hadriána nechal vo vedení Sýrie. Nikdy sa nedostal domov:

Sám Trajan mal podozrenie, že jeho choroba bola spôsobená jedom [. . .], niektorí však uvádzajú, že to bolo kvôli tomu, že krv, ktorá každoročne klesá do dolných častí tela, bola v jeho prípade kontrolovaná v jej toku. Tiež utrpel mozgovú príhodu, takže časť jeho tela bola paralyzovaná a po celom tele klesal. Keď prišiel do Selinus v Kilikii, ktorú nazývame aj Traianopolis, zrazu mu vypršala platnosť. 15

Bolo 9. augusta 117. Rím a rsquos, prvý netaliansky cisár, bol tiež prvým, kto zomrel mimo Taliansko. Jeho popol bol uložený v zlatej urne v spodnej časti jeho stĺpca a jeho zbožštenie prešlo na kývnutie. Ak jeho vláda bola skutočne lsquowellovým trikom dôvery a rsquo, ktorý navrhuje jeden učenec, 16 o to tu určite ide: to bol najlepší spôsob, ako ovládnuť Rím. Trajan zdvihol latku budúcim úradujúcim predstaviteľom Principátu veľmi vysoko. Vo štvrtom storočí sa senát modlil za to, aby noví cisári boli & lsquoViac šťastia ako Augustus, lepšie ako Trajan & rsquo, 17 a v jeho Božská komédia, Dante mu dal miesto v raji & ndash, čo pre pohana nebolo nikdy ľahké dosiahnuť.

Hadrian Beco mes Emperor (117 & ndash138)

Bol to guvernér Sýrie Trajan & rsquos a po odstránení prvého bratranca Hadriána, ktorý teraz nastúpil na trón ako cisár Caesar Traianus Hadrianus Augustus. Narodil sa v rodine prosperujúcich aspiračných provinciálov 24. januára 76 buď v Italici, odkiaľ pochádzal aj Trajan, alebo v Ríme. Keď v roku 86 zomrel jeho otec P. Aelius Afer, bezdetní Trajan a P. Acilius Attianus, tiež z Italice, sa stali opatrovníkmi Hadriána a rsquosa. V roku 100, po nejakom vplyve manželky Trajan & rsquos Pompeje Plotiny, Hadrián uzavrel dynasticky dôležité manželstvo z rozumu s prajerou Trajan & rsquos, neterou Vibiou Sabinou (pozri Genealogická tabuľka 3). Ukázalo sa, že to bol bezdetný a nešťastný vzťah. Haddian neskôr povedal, že keby bol súkromným občanom, rozviedol by sa s ňou, zatiaľ čo ona údajne potratila, aby nevyprodukovala ďalšie monštrum a rsquo. 18 & ndash, ale napriek tomu manželstvo trvalo viac ako tridsaťšesť rokov.

Sám Hadrián bol vysoký a elegantný a doslova zmenil tvár rímskeho sveta tým, že nosil bradu. Nie je jasné, či to urobil, aby zakryl kazy na tvári alebo smeroval k gréckym filozofom, ktorých obdivoval, ale žiadny vysoký Roman by už nebol v trende, keby bol hladko oholený. Jeho portréty tiež ukazujú veľmi výrazný diagonálny zlom v dolných ušných lalokoch, ktorý mohol byť symptómom ochorenia koronárnej artérie. 19 Existovali príbehy o zle strávenej mladosti, ale akonáhle Hadrián prekročil hranicu, rýchlo sa cez ňu dostal Cursus honorum, po ceste vidieť veľa vojenských akcií na Ríme a severných hraniciach rsquosu. V roku 112 sa stal celkom neobvykle občanom a hlavným arcibiskupom (magistrátom) v Aténach, odkiaľ ho Trajan 113 vyzdvihol na cestu do partianskej kampane a v roku 117 ho vymenoval za guvernéra Sýrie.

Hadrián bol jediným životaschopným nástupcom Trajana z vnútra cisárskej domácnosti a velil najväčším vojenským silám Empire & rsquos, ale Trajan ho možno prijal za syna (ak vôbec) iba na smrteľnej posteli.Dio hovorí, že pristúpenie k Hadriánovi a rsquosovi navrhla Pompeia Plotina, ktorá niekoľko dní tajila Trajanovu a rsquosovu smrť, aby mohla sfalšovať potrebné oficiálne dokumenty. Podľa ďalšej konšpiračnej teórie si Plotina zaobstará sluhu, ktorý sa bude vydávať za Trajána a oznámiť prijatie potom, čo skutočný Trajan zomrel. . Bez ohľadu na pravdu, keď správy o smrti Trajan & rsquos dorazili do Antiochie 11. augusta, sýrske armády uznali Hadriána za cisára.

Ako vždy nám prekáža neadekvátny zdrojový materiál. Obsahuje kompletný životopis, ktorý je súčasťou komplexného diela známeho ako Historia Augusta. Obsahuje sériu životov rímskych vládcov, ktorú napísal (pravdepodobne) jeden anonymný autor niekedy zo štvrtého alebo piateho storočia. Poskytuje celkom presný materiál, ale má bulvárny novinový étos a je náchylný na vratkú chronológiu a očividnú invenciu: & lsquopropaganda zameraná na obľúbené publikum & rsquo. 20 Je pre nás ťažké zistiť, akým človekom bol Hadrián alebo čo ho poháňalo.

Hadrian & rsquos bolo prvým významným politickým rozhodnutím stiahnuť jednotky späť cez Eufrat z terajšieho Iraku a vrátiť sa k politike podpory miestnych vládcov, akými sú napríklad Vologaeses. 21 II., Ktorý sa stal klientským arménskym kráľom a slúžil ako protiváha Osroesovi I v Parthii. Židovské povstanie v Mezopotámii a inde bolo zastavené, ale revolta spôsobila značné škody a bola potrebná rekonštrukcia:

Cisár Caesar Traianus Hadrianus Augustus [. . .] nariadil pre mesto Cyrene obnovu kúpeľov spolu s portikami a plesovými kurtmi a iným príslušenstvom, ktoré bolo zničené a spálené počas židovskej revolty. 22

Starosti boli aj v Dacii a Podunajsku. Asi mesiac po jeho aklamácii Hadrián opustil zisky Trajan & rsquos na dolnom Dunaji a do roku 118 stabilizoval situáciu pozdĺž tejto hranice. Teraz však v Ríme museli čeliť výzvam.

V júni alebo júli 118 Fratres Arvales obetovaný kvôli príchodu Hadriána a rsquosa do Ríma. Jeho darčeky pre vojská a početnosť pre ľudí boli dvojnásobkom obvyklých súm, ale keď preskúmal financie Impéria a rsquosu, zistil, že mu to zalieta 900 miliónov.sestertii v neuhradených nedobytných pohľadávkach. Aby mohol začať svoju vládu s čistým štítom, verejne spálil daňovú evidenciu, čo je akt zobrazený s úľavou na plutei Traiani, teraz sídliaci v senátnom dome vo Forum Romanum.

Jeho rokovania so Senátom boli sporné. Ešte predtým, ako dorazil do Ríma, boli štyria bývalí konzuli, ktorí možno nenávideli jeho opustenie Trajan & rsquos východnými výbojmi a jehoququheroic & rsquo opustenie, zapojení do sprisahania s cieľom zavraždiť ho. Súdil ich senát V neprítomnosti (a tiež v neprítomnosti Hadriána a rsquosa), odsúdení a popravení. Hadrian sa zodpovednosti odmietol, ale stále to kazilo jeho vzťah so Senátom. Ďalším zdrojom napätia bola jeho ochota povýšiť cudzincov na cisársku vládnucu triedu: jednota prostredníctvom rozmanitosti nebola sloganom, ktorý by oslovoval rímsky senát. Ale Hadrián by netoleroval žiadny nesúhlas, a keď historik Suetonius, potom Hadrián a rsquos hlavný tajomník pre korešpondenciu v latinčine (ab epistulis), dostal sa príliš & lsquoinformal & rsquo s Vibiou Sabinou v roku 122, bol prepustený.

Rovnako ako mnohí jeho predchodcovia, Hadrián vo veľkej miere používal ekvity v cisárskej štátnej službe. Vytlačili prepustených v cisárskej domácnosti a dokonca sedeli v cisárskej rade Hadriána a rsquosa a začala sa rozvíjať byrokratická štruktúra kariéry, v ktorej ich postavenie definujú formálne názvy: prokurátor bol vir egregius (& lsquooutstanding man & rsquo), obyčajný prefekt vir perfectissimus (& lsquomost Perfect & rsquo) a a Praefectus Praetorio bol vir eminentissimus (& lsquomost eminent & rsquo).

Jedným z najtrvalejších dedičstiev Ríma a rsquos je jej právny systém. Hadrian najal odborného právnika Salvia Juliana z Pupputu (v modernom Tunisku), aby kodifikoval Praetors & rsquo Edictum Perpetuum (súbor pravidiel, ktoré v priebehu storočí zostavili prétori na výklad zákona). To sa stalo základom následného rímskeho súdneho postupu a Salvius Julianus pôsobil aj ako sudca po boku cisára a ďalších veľkých právnikov P. Juventiusa Celsa a L. Neratiaius Priscus.

Ďalšou oblasťou, kde mal Hadrián silný osobný záujem, bola armáda. Mal veľký záujem o disciplínu a výcvik a údajne mal všetky atribúty konvenčného & lsquogood generála & rsquo & ndash, ktorý sa miešal s vojakmi a rsquo jedlami a prácou, ale tiež odstraňoval burinu aquobanquetingové miestnosti, portiky, kryté arkády a okrasné záhrady a rsquo z táboroch a pod prísnou kontrolou vojenských nákupov. 23 Jeho reč zachováva nápis v Lambaesis (moderný Tazoult-Lambese v Alžírsku) Legio III Augustana ktorého cvičenia dohliadal, 24 odhaľuje silné osobné zapojenie do vojenskej disciplíny a výcviku, ako aj náhrobný kameň jedného z jeho osobných strážcov:

Som mužom kedysi dobre známym na panónskom pobreží, odvážnym a predovšetkým medzi tisícom batavských mužov: s Hadriánom ako sudcom som mohol plávať v obrovských vodách hlbokého Dunaja v plnej zbroji [. . .] Kým šíp z môjho luku visel a klesal vo vzduchu [. . .] Zastrelil som ďalší [. . .] a rozdelí ho na dve časti. Žiadny Roman ani barbar ma nikdy nedokázali najlepšie [. . .] Uvidí sa, či ešte niekto bude súperiť s mojimi činmi. 25

Mnoho z týchto vojenských inšpekcií sa uskutočnilo počas rozsiahlych výletov, ktoré Hadrián uskutočnil v ríši:

Hadrián cestoval po jednej provincii za druhou, navštevoval rôzne regióny a mestá a kontroloval všetky posádky a pevnosti [. . .] Osobne si prezeral a skúmal úplne všetko. 26

Výlety sa začali v roku 121 (pozri Mapa 4) a ich presné itineráre a ciele sú trochu prchavé, ale zdá sa, že zamieril do Gallia Narbonensis a Gallia Lugdunensis, Germania Superior a Inferior, Raetia, Noricum a v roku 122 do Britannie. Odtiaľ sa presťahoval na juh do Gallie Narbonensis a zimoval v Tarraco (moderná Tarragona v Španielsku). V roku 123 prešiel cez Stredozemné more do Sýrie, pričom sa presunul až k Eufratu a potom sa obrátil na sever k Čiernemu moru, k Trapezu (moderný Trabzon) v Kappadokii. Do tej zimy sa vrátil do Bithynia et Pontus. Na jar 124 ho videl v Ilion/Trója (moderný Hisarlik), ako sa presúva do Smyrny (Izmir) a Efezu, než skončil v Aténach cez Rhodos. Z Atén navštívil v roku 124 grécke lokality, ako napríklad Delfy, a potom sa cez Sicíliu vrátil do Ríma. Koncom roku 125 bol ubytovaný vo svojej novopostavenej vile v Tivoli, neďaleko Ríma. 27

V roku 128 tento veľký hľadač kuriozít opäť podľahol svojej túžbe. Podrobnosti sú opäť hmlisté, ale zdá sa, že jeho cesta zahŕňala Afriku a Mauretániu, krátky návrat do Ríma a opäť do Atén, kde bol oslavovaný ako Olympios. Po zimovaní v Aténach v roku 128 & ndash9, s najmenej jednou exkurziou do Sparty, zamieril do Ázie, vzal si Efez a Miletus, odbočil do vnútrozemia údolím rieky Meander, potom zamieril do Pisidie ​​a Cilicie a na jeseň 129. skončil v Antiochii. 130 vzal do Palmýry, Trajánu a rsquos novozískanú provinciu Arábia, plus Judea a Egypt. 28 V roku 131 sa vybral po pobrežnej trase pozdĺž Judska, Sýrie, Cilicie, Pamfýlie a Lýkie, prešiel po Thrákii, Moesii, Dacii a Macedónsku a opäť zimoval v Aténach (131 & ndash2), kde bol uznávaný ako Panhellenios a Panionios. Jeho posledný návrat do Ríma bol pravdepodobne v roku 132.

Tieto efekty návštev Hadriána a rsquosa je stále možné vidieť na archeologických náleziskách pozdĺž jeho trás. Napríklad tu boli nové mestské základy ako Antinoopolis v Egypte a Mursa (moderný Osijek) v Hornej Panónii, rekonštrukcie zdevastovaných miest ako Kyréna a všade boli postavené chrámy, kúpele, divadlá, amfiteátre, prístavné stavby, cesty, akvadukty a cisterny. impéria, mnoho z nich na jeho počesť.

Zabezpečenie hraníc Empire & rsquos bolo prvoradé a konsolidácia a nie expanzia sa stali na dennom poriadku. Zdá sa, že Hadrián považoval Impérium za mocnú pevnosť a za týmto účelom je v Britannii stále trvalý pamätník jeho mena: Hadriánov a múr rsquos (pozri Mapa 3A). Nález Staffordshire Moorlands Pan v roku 2003, krásny kov trulla (vysokokvalitný a vzácny cín a rsquo) s názvami rôznych pevností na stene (Maia, Cogabatta, Uxelodunum a Cammoglanna), nesie legendu rigore vali aeli draconis, ktoré je ťažké preložiť, ale mohlo by naznačovať, že bolo známe ako Vallum Aeli & ndash the & lsquoWall/Ritch of Aelius & rsquo. 29

Na začiatku vlády Hadriána a rsquosa boli v Britannii zjavne problémy: Historia Augusta hovorí, že & lsquothe Briti nemohli byť držaní pod rímskou nadvládou & rsquo. 30 Sám Hadrián prišiel v roku 122 ako súčasť svojho prvého turné a myslíme si, že so sebou Legio VI Victrixpod velením Aulusa Platoriusa Neposa a jeho sprievodných asistentov. Mince nesúce legendu Adventui Aug Britanniae (= & lsquoPre príchod cisára do Británie & rsquo) na zadnej strane, spolu s veľmi nevojensky vyzerajúcim Britannia ktorý zosobňuje prosperujúce centrálne a južné zóny provincie, si návštevu pripomenul, ale jediná zmienka o zodpovednosti Hadriána a rsquosa za múr je v r. Historia Augusta:

[Hadrián] sa vydal do Británie a tam napravil mnohé zneužívania a ako prvý postavil múr dlhý osemdesiat míľ, ktorý mal oddeliť barbarov od Rimanov. 31

Nikde inde na hraniciach Ríma a rsquos nič také neexistuje. Stavba sa pravdepodobne začala v roku 122 a práce pokračovali aj po roku 130, počas ktorých došlo k početným zmenám pôvodného plánu. To predpokladalo 3 metre široký kamenný múr vedený 72 kilometrov od Tyne k rieke Irthing, ktorý by potom predĺžil na západ 45 kilometrov dlhý a 6 metrov široký trávnikový val k Bowness-on-Solway. Každú rímsku míľu (c.1,6 kilometra) bola opevnená brána s vežou (& lsquomilecastle & rsquo), ktorá svojim štýlom zodpovedá trom légiám, ktoré múr postavili (II. Augusta, VI Victrix a XX Valeria Victrixová) a medzi milecastlami boli ďalšie dve malé veže. Systém veže milecastle-plus-tower bol predĺžený juho-západne nadol na pobreží Cumbria o ďalších 32 kilometrov. Hlavné pevnosti boli pôvodne na Stanegate, aj keď tri nové pevnosti & ndash Birrens (Blatobulgium), Netherby (Castra Exploratorum) a Bewcastle (Fanum Cocidii) & ndash boli tiež postavené severnejšie. Keď sa však komplex formoval, pevnosti, celkovo šestnásť, 32 boli integrované do tkaniva múru, nedokončené časti kamenného múru boli zmenšené na 2,4 metra a časti trávnikového valu boli nahradené kameňom (celá trávniková časť bola nakoniec nahradená kameňom po Hadrianovom a rsquosovom čase). Na východe bol múr predĺžený od Newcastlu, kde cez Tyne prešiel most nesúci rodové meno Hadriána a rsquosa, Pons Aelius, do Wallsendu.

Toto všetko bolo viac ako len trávnik, tehly a malta: komplex zahŕňal aj veľkú priekopu v tvare V na severnej strane múru a komunikačnú cestu na juh a vallum & ndash 6 metrov široký priekopa s plochým dnom lemovaná kopcami a kríženými hrádzami oproti každej pevnosti a milecastlu, ktoré definovali južnú stranu komplexu.

Skutočný účel steny je ťažké zistiť. Hradby držia ľudí v miestnosti aj mimo nej, kontrolujú ju a vylučujú a slúžia politickým, psychologickým a vojenským funkciám. Rimania určite jasne rozlišovali medzi svojim územím a barbariaalebo barbaricum (&ququothelands of thebarbarians & rsquo), but the glib assertement that it there to keep out hord of Braveheart-style woad-Painted Picts and Scotts 33 od drancovania & lsquoEngland & rsquo je anachronický a nesprávny. Rímska armáda nebojovala za pevnú obranu, kamenné sekcie neboli navrhnuté ako bojová platforma ako mestský múr, rašelinový breh by nebol veľkou prekážkou určenej sily teroristov/bojovníkov za slobodu, vallum v skutočnosti umožnilo Rimanom ovládať akúkoľvek premávku cez zónu múru, vyberať dane z tovaru a monitorovať barbarské pohyby a rozbíjanie celého systému rozdeľovalo stále nevyrovnaných Brigantes na juh od Novantae, Selgovae a Votadini na sever, čo prinieslo zmeny v tradičné pastviny na východnej a západnej osi poskytovali opevnenú vozovku naprieč provinciou, veže poskytovali vyvýšené pozorovacie body a pevnosti boli vynikajúcimi základňami, z ktorých sa dalo v sile zísť na sever. Rozsiahle zabezpečenie kavalérie je významné, pretože hoci múr postavili legionári, obsluhovalo ho asi 9 500 pomocných pracovníkov, z ktorých asi 4 000 boli jazdci. A samozrejme, skutočnosť, že Hadrián vytýčil hranice provincie a kameňa kameňom a trávnikom, nebránila rímskej armáde a pripravenosti na obnovenú expanziu v každom okamihu & ndash básnik Vergilius už dávnejšie Jupitera nechal prorokovať, že Impérium nebude mať žiadne časové limity, resp. priestor.

Hadrián nebol preslávený iba vojenskými štruktúrami: jeho vláda priniesla stavebný rozmach v celom Ríši, v ktorom bol veľmi praktický. V jeho milovaných Aténach bol mohutný chrám olympského Dia, nedokončený projekt z čias Peisistrata v šiestom storočí pred n. L., Dokončený vo veľkolepom štýle a mesto bolo vybavené skvelou novou knižnicou. V Ríme Hadrián zavŕšil fórum Trajan & rsquos chrámom zbožňovaného Trajana a Plotiny, ale zďaleka najväčším projektom bol mohutný Chrám Venuše a Rómov na vrchu Velian, umiestnený na umelej plošine 145 x 100 metrov, kde je predsieň Zlatý dom Nero & rsquos kedysi stál. Začalo sa to 21. apríla 121, vo sviatok, ktorý Hadrián teraz premenil na oslavu založenia Ríma, pričom razenie mincí vyhlásilo nový zlatý vek. Návrh bol predmetom notoricky známeho sporu medzi cisárom a Trajan & rsquos hlavným architektom Apollodorom z Damasku, ktorý mal odvahu chrám kritizovať a nakoniec skončil mŕtvy. 34

Dôležitejší z hľadiska odkazu architektonického úspechu Ríma a rsquos bol Panteón. Samotná technológia a logistika montáže materiálov sú dostatočne ohromujúce: masívne monolitické korintské stĺpy, 5 rímskych stôp široké a 40 vysokých, vyrobené pôvodne zo sivej egyptskej žuly od Mons Claudianus, s bielymi pentelickými mramorovými základňami a mramorovými hlavicami Luni, ďalšie stĺpy z ružovej žuly z lomov v Asuáne obrovské bronzové vchodové dvere na prahu afrického mramoru, podlaha vydláždená štvorcami a kruhmi vo štvorcoch, z farebnej žuly, mramoru a porfýru a z Tour de Force & ndash ohromujúci pologuľovitý betónový dóm, ktorý stále robí z každého človeka vchádza do budovy a zastavia sa, až keď vstúpia, pozerajú do neba s otvorenými ústami oculus (centrálny kruhový otvor) s priemerom asi 8,8 metra lemovaným bronzovým prstencom poskytuje úžasné, záhadné svetlo, ktoré sa nepostrehnuteľne pohybuje po interiéri. Symbolika budovy je stále jadrom sváru, ale dátum je dostatočne jasný: architráv nesie nápis, ktorý znie:

Urobil to Marcus Agrippa, syn Luciusa, trikrát konzula.

Toto odkazuje na zasvätenie svätyne Agrippa & rsquos na mieste v c.25 p. N. L., Ale tehlové pečiatky z rotundy nám umožňujú datovať Hadriánov a rsquos nový Panteón na roky 118 až 128.

Pantheon je predovšetkým stavbou Hadriána a rsquosa a označuje ho za muža s hlboko zakorenenými kultúrnymi záujmami:

Aelius Hadrianus bol vhodnejší na výrečnosť a štúdium mieru, a keď bol na východe obnovený mier, vrátil sa do Ríma. Tam začal venovať svoju pozornosť náboženským rituálom, zákonom, telocvični a učiteľom natoľko, že založil inštitút slobodných umení, ktorý sa nazýval Athenaeum. 35

The Historia Augusta opisuje ho ako veľkého záujemcu o poéziu, odborníka na aritmetiku, geometriu a maliarstvo, nehovoriac o tom, že je hrdý na svoje muzikantstvo a autor autobiografie (uverejnenej pod menom niekoho iného & rsquos) a niektorej ľúbostnej poézie. Mal úžasnú pamäť, veľkú hlavu postáv, miloval psov a kone a bol tak oddaný gréckej kultúre, že získal prezývku. Graeculus, & lsquoGreekling & rsquo. Ale byť talentovaný, poháňaný, konkurencieschopný a extrémne silný tiež znamenalo, že dokázal udržať svojrázny (alebo úplne hrozný) vkus: Antimacha z Colphona mal radšej ako Homera, Enniusa viac ako Virgila a krátku báseň, ktorú napísal krátko pred smrťou, zdrobneniny twee:

Malá duša, malý tulák, malý zaklínač,

Body & rsquos hosť a spoločník,

Na aké miesta sa zatiaľ vydáte?

Tmavým, chladným a ponurým & ndash

A vyhráte & rsquot si robíte obvyklé žarty. 36

The Historia Augusta poznamenáva, že to bolo také dobré, ako jeho poézia.

Napriek tomu nebol necitlivý a nie bez vtipu. Jedna anekdota hovorí o tom, že navštevoval verejné kúpele (a tak sa miešal s hoi polloi) a všimol si veterána, ktorý pod ním slúžil (zrejme poznal všetky ich mená), ako sa trie o stenu. Na otázku, prečo mramor robí trenie, mu odpovedali, že starý muž si nemôže dovoliť otroka, a tak mu dal niekoľko otrokov a peniaze na ich údržbu. Ale pri jeho ďalšej návšteve, keď bola celá stena plná starcov, ktorí si trievali chrbát, ich jednoducho prinútil navzájom sa navzájom trieť.

& lsquoHadrian bol gay a rsquo 37 Hadrián bol bisexuál Hadrián bol pedofil. Pravdepodobne vo všetkých týchto tvrdeniach je pravda, ale to ho má súdiť podľa slov a konceptov z 21. storočia, ktoré boli pre jeho súčasníkov celkom bezvýznamné. Neexistovalo žiadne latinské slovo pre & lsquohomosexuality & rsquo: dôležitá bola úloha, ktorú muž zohrával v sexe, a bola vnímaná úplne falologicky. 38 Iní cisári sa mohli oddávať orálnemu sexu, zohrávali vnímavú úlohu pri súloži, prejavovali škandalóznu túžbu po dobre obesených mužoch, formálne ženatých mužov ako nevestu alebo ženícha, vzali si svoje netere alebo mali incestné vzťahy so svojou sestrou alebo matkou , 39 ale Hadriána nikdy nič také neobvinili: prevzal aktívnu úlohu pri svojich sexuálnych stretnutiach, a to bolo mužné. Bol to Roman.

Osoba, ktorá vyvolala všetok moderný záujem a kontroverzie, bola mládež z Bithynie zvaná Antinous. Hadrián sa s ním pravdepodobne stretol v roku 123 alebo 124, keď mal Antinous trinásť alebo štrnásť rokov, a bol s ním neodmysliteľne až do smrti. Báseň gréckeho básnika Pankrata ich opisuje, ako spolu chodia na levy. Hadrian šelmu zranil. . .

Ale nezabil ho, účelovo minul značku,

Želajúc si naplno vyskúšať istotu cieľa

Z jeho krásnych Antinous.

[Zranený lev potom urobí divoký útok. . . ]

Takýmto spôsobom prišiel proti slávnemu bohu, na Antinousa

Ako starý Typhoeus proti Zeusovi, premožiteľ obrov. 40

Iné zdroje uprednostnili vidieť Antinousa ako Ganymeda pred Hadriánom a rsquosom Zeusom/Jupiterom. 41

Antinous bol nádherne krásny a vzťah s ním Hadriána a rsquosa bol intenzívny. Jeden predvídateľne pobúrený neskorším kresťanským spisovateľom dabuje Antinousa ašquoshamless a škandalózneho chlapca & rsquo, 42 ale zdá sa, že v tom čase nebol žiadny škandál. Čo vzbudilo kritiku, bola Hadriánova a rsquosova reakcia na Antinousa a rsquo náhlu smrť utopením v Níle v roku 130. Plakal a lsquolike ženu a rsquo, 43 založil nové mesto v blízkosti miesta, kde zomrel, a nazval ho Antinoopolis a nechal jeho obrazy šíriť priamo po celom Impériu (iba Augustus a Hadrián majú viac zachovaných sôch). Niekedy je Antinous zobrazený ako krásny, lakomý, pichľavý a sexy mladý muž, inokedy sa objaví v podobe bohov ako Dionýsus, Vertumnus, Silvanus alebo Osiris a zasvätenie od Q. Siculus ho prirovnáva k večne mladému cudzím bohom Belenusovi. :

Ak sú Antinous a Belenus rovnakí vo veku a kráse, prečo by nemal byť Antinous aj tým, čím je Belenus? 44

Hadriána skutočne nechal Antinous zbožštiť a mohlo tam byť jeho kultové centrum v jeho posmrtnom vtelení Antinaousa-Osirisa vo vile Hadriána a rsquosa v Tibure (moderné Tivoli). O jeho smrti sa však klebetilo všelijako: Sám Hadrián povedal, že Antinous vypadol z člna, napriek tomu sa hovorilo o tom, že cisár Antinousa presvedčil alebo prinútil, aby vzal svoj vlastný život ako obeť na predĺženie svojho života. Táto verzia oslovila teoretikov sprisahania, pretože Antinous zomrel v ten istý deň, keď Egypťania oslavovali smrť Osirisa, ktorý sa utopil v rieke a následne sa znova narodil.

Ak založenie Antinoopolisu vyvolalo nepriaznivé komentáre, pokus Hadriána a rsquosa o odčinenie Jeruzalema vyvolal strašne krvavé povstanie. Po pustošení Veľkej židovskej revolty nebolo mesto oficiálne obnovené, ale ak Hadrián očakával, že Židia budú tlieskať jeho rozhodnutiu zmeniť Jeruzalem na rímske mesto menom Colonia Aelia Capitolina, bol na veľkom omyle. Židovské nešťastie ešte zhoršilo predchádzajúce rozhodnutie Hadriána a rsquosa zakázať obriezku (& lsquothey mali zakázané zmrzačiť ich genitálie) a rsquo Historia Augusta hovorí to), 45 nehovoriac o tom, že jedna z mestských brán niesla Legio X Fretensis & rsquo insígnie diviaka alebo plán postaviť chrám Jupitera Optima Maxima na mieste starého Šalamúnovho chrámu.

Hadrianovu a rsquosovu necitlivosť voči Židom je ťažké pochopiť, najmä preto, že ho súčasný spisovateľ Pausanias opisuje ako cisára.

ktorý zašiel najďalej k uctievaniu náboženstva a spomedzi všetkých panovníkov urobil pre šťastie každého zo svojich poddaných [a kto] nikdy dobrovoľne nešiel do vojny. 46

Ale on išiel do vojny. V roku 132 došlo k masívnemu povstaniu zameranému na Judsko pod vedením Šimona Bara Kosbu. Prevzal meno Bar Kokhba, alebo & lsquoSon of the Star & rsquo, čo naznačuje jeho mesiášske presvedčenie, že ho jeho kritici prezývali Bar Koziba, & lsquoSon of the Lie & rsquo, a svätý Jeroným neskôr tvrdil, že si v ústach rozdúchal zapálenú slamku, takže že sa zdalo, že dýcha oheň. 47 Bar Kokhba však mal charizmu: prevzal titul nsy & rsquo Ysr & rsquol (Izraelský princ) jeho povstalci vyhlásili Vykúpenie/slobodu Izraela & rsquo Rabbi Akiba, popredná židovská náboženská autorita, bol na jeho strane a jeho vysoko účinná partizánska taktika spôsobila rímskym silám taký chaos, že ho Judaea rýchlo pochopila.

Situácia bola taká vážna, že Hadrián odvedel svojho najlepšieho generála Sextusa Juliusa Severusa až z Británie. Severus zmenil konflikt na proces etnických čistiek a vyhladzovania. Bar Kokhba sa naposledy postavil v Bethare pri Jeruzaleme v roku 135. Jeho smrťou sa skončila vojna, podľa ktorej bolo podľa Dia päťdesiat pevností a 985 dedín zrovnaných so zemou, 585 000 padlých pri rôznych zásnubách a mnoho Židov predaných do otroctva, a & lsquoas pre čísla, ktoré zahynuli od hladu, chorôb alebo požiaru, to nebolo možné stanoviť & rsquo. 48 Takzvaná & lsquoJaskyňa písmen & rsquo, nachádzajúca sa vo vádí západne od Mŕtveho mora, obsahovala podpísané listy od Bar Kokhba spolu so zrkadlami, sklenenou doskou, bronzovými džbánmi a kľúčmi od domu, ukrytými tam počas bojov. Nikto sa však pre ne nevrátil. V Ríme bol Hadrián oslavovaný ako cisár, aj keď neprijal obvyklý pozdrav & lsquoI a légie sú v zdraví & rsquo, pretože miera opotrebovania rímskych vojsk bola taká obrovská. Judea bola doslova vymazaná z mapy premenovaním na Sýria-Palestína a židovskému obyvateľstvu bolo zakázané dokonca vkročiť na krajinu v okolí Jeruzalema. 49

Ku koncu svojej vlády Hadrián prestal cestovať a zostal v Taliansku. Počas celého jeho Principátu prebiehali v Tibure, asi 28 kilometrov východne od Ríma, práce o tom, čo sa od renesancie nazýva & lsquoHadrian & rsquos Villa & rsquo, aj keď to ani zďaleka nebolo jeho jediné. Je to úžasne opulentné. Značne väčšie ako Pompeje, len jeho známe stavby, z ktorých mnohé majú odvážne inovatívny dizajn, obsahujú asi 900 miestností a chodieb, ktoré definujú jemne odlíšené verejné, poloverejné a súkromné ​​priestory, a pre tisíce zamestnancov je tu 4,8 kilometra podzemných chodieb. Patrili sem účtovníci, archivári, účtovníci, záhradníci, správcovia, poľovníci a & lsquosecurity men & rsquo z pretoriánskej stráže. V mnohých ohľadoch to bol živý mikrokozmos ríše a rsquo 50 a spomienka na jeho cesty odkazujúce na všetky druhy známych pamiatok:

Časť z nich skutočne uviedol názvy provincií a miest s najvyššou známosťou a nazýval ich napríklad Lyceum, Academia, Prytaneum, Canopus, Poecile a Tempe. A aby nič nevynechal, vyrobil dokonca Hádesa. 51

K dispozícii bolo divadlo, kúpele, ubytovanie rôznych úrovní postavenia, kuchyne, sanita, nádvoria, vyhliadkové plošiny, hydraulické trysky, fontány, kaskády, bazény, kanály, jaskyne, jedálenské priestory (hostiny zbožňované Hadriánom) a sochárstvo, ktoré bolo starostlivo integrované do architektonický súbor, ako napríklad kópia Praxiteles & rsquo notoricky známej Afrodity z Cnidus, vystavený v replike chrámu, kde stála pôvodná socha.

Hadrianovo a rsquosove potešenie vo svojej vile však v posledných rokoch trochu pokazili osobné ťažkosti, najmä preto, že sa zhoršil jeho zdravotný stav a spôsobilo krvácanie z nosa, hovorí Dio & ndash a otázka nástupníctva zdvihla škaredú hlavu. Bolo zrejmé, že Hadrián nebude mať syna a osoba v dočasnej pólovej polohe bola jeho jediným mužským krvným vzťahom, jeho osemnásťročným prasynovcom Cn. Salinátor Pedianus Fuscus. Ale za nejasných okolností, ktoré sa spájali s aférou štyroch bývalých konzulov, 52 Pedianus Fuscus a jeho starý otec Lucius Julius Ursus Servianus, ktorý bol tiež švagrom Hadriána a Rsquosa, obaja skončili mŕtvi. Potom, neskoro v roku 136, Hadrián oznámil svojho nástupcu, ktorý rozšíril úžas. Senátor L. Ceionius Commodus. Vyzeral dobre a bol politicky dobre prepojený, ale bol tiež ľahkovážny, extravagantný, úplne mu chýbali vojenské skúsenosti a mal tuberkulózu a pravidelne vykašliaval krv. Napriek tomu bol premenovaný na L. Aelius Caesar a poslaný do správy Panónie.

Koncom roku 137 cisárovná Sabina zomrela a bola zbožštená a v noci 31. decembra zomrel aj L. Aelius Caesar. Hadrián si teraz vybral významného a bohatého, ale bezdetného a pravdepodobne dosť bezduchého päťdesiatjedenročného chlapca menom T. Aurelius Fulvius Antoninus Boionius Arrius (pozriGenealogická tabuľka 3). Hadrián sa však pozeral aj dopredu a prinútil Antonina, aby si adoptoval tínedžera (synovca manželky Antonina a rsqua) menom Marcus Annius Verus (teraz známy ako Marcus Aelius Aurelius Verus & ndash) Hadrián ho prezýval Veris simus (= & lsquoTruest & rsquo) v r. hra na jeho cognomen Verus, & lsquoTrue & rsquo) & ndash a sedemročný syn zosnulého L. Aeliusa Caesara, teraz menom Lucius Aelius Aurelius Commodus. História ich pozná ako cisárov Marca Aurelia a Luciusa Verusa.

Medzitým mu srdcový stav Hadriána a rsquosa spôsobil značnú úzkosť. Fragment papyru z Egypta uchováva niektoré riadky textu, ktoré môžu byť jediným prežívajúcim útržkom Hadriánovej a rsquosovej autobiografie, napísaným tesne pred smrťou, a ktorý položil ako sériu listov Antoninovi:

Chcem, aby ste vedeli, že som oslobodený zo svojho života ani pred mojím časom, ani bezdôvodne, ani ľútostivo, ani nečakane, ani so zhoršenými schopnosťami. 53

Zdá sa, že vo veku šesťdesiatich dvoch rokov uvažoval o samovražde, ale príroda sa vydala 10. júla 138 v cisárskej vile v Baiae.

Senát okamžite hľadal jeho damnatio memoriae, a Historia Augusta hovorí, že Hadrian zomrel invisus omnibus, & lsquohated / neviditeľné všetkými & rsquo. 54 Bol predbežne pochovaný v Puteoli v areáli vily, ktorú kedysi vlastnil Cicero, predtým, ako boli jeho pozostatky premiestnené do záhrad Domitia v Ríme, a potom bol uložený vedľa Sabiny a Aeliusa Caesara do jeho mauzólea, ktoré zasvätil Antonina v roku 139. Dedikačný nápis označuje Sabinu ako Diva, ale nie Hadriánovi ako Divus: Antoninus očividne musel pokračovať v boji so Senátom, aby očistil svoje meno adoptívneho otca a rsquos a zabezpečil jeho zbožštenie. Mnohí si mysleli, že za tento akt synovskej zbožnosti získal cognomen Pius, & lsquothe Dutiful & rsquo.

1 Gibbon, E., História úpadku a pádu rímskej ríše, Londýn: Strahan & amp Cadell, 1776 & ndash1788, roč. I, kapitola 3.31.

2 I. Talian. XIII 1, s. 195 do 96 n. L., Tr. Kershaw, S.

3 Plinius, Písmená 9,13,4, tr. Radice, B., in Plinius: Letters, Books VIII & ndashX, Panegyricus, with an English Translation by Betty Radice, Cambridge, MA a Londýn: Harvard University Press, 1969.

4 Dio 68,3,1 tr. Cary, op. cit.

5 Toto mohol byť dielom Trajana, ktorý program určite predĺžil, rovnako ako Antoninus Pius a Marcus Aurelius.

6 Dio 68,7,3, tr. Cary, E., op. cit.

7 Tamže. 68,7,4. Porov. Dio 68,21.2 Historia Augusta, Hadrián 2.7, 4.5.

8 Dio 68,7,5, tr. Cary, E., op. cit.

9 Juvenal, Satira 10,80 f., Tr. Bell, A., v K & oumlhne, E., & lsquoBread and Circuses: The Politics of Entertainment & rsquo, v K & oumlhne, E., Ewiglebe, C. a Jackson, R. (eds), Sila okuliarov v starovekom Ríme: Gladiátori a Caesars, Londýn: Britské múzeum, 2000, s. 8.

10 Juvenal, Satira 12,78 f., Tr. Green, P., op.cit.

11 Plinius, Písmená 10.96,1 & ndash2, tr. Radice, B., op. cit.

12 Tab. Vindol. II 164, tr. Kershaw, S. Slovo Brittunculi je nový a hlboko povýšený.

13 Tab. Vindol. II 346, tr. Bowman, A. K. Život a listy na rímskej hranici: Vindolanda a jej ľudia, Londýn: British Museum Press, 1994.

14 Tab. Vindol. III 628, tr. Kershaw, S. Masc (u) lus spells & lsquohave & rsquo habunt radšej než habent. Pozri Bowman, A. K. a Thomas, J. D., & lsquo Nové písacie tablety od spoločnosti Vindolanda & rsquo, Britannia 27 (1996), 299 a ndash328.

15 Dio 68,33,2 f., Tr. Cary, E., op. cit.

16 Bennett, J., Trajan Optimus Princeps. Život a časy, London and New York: Routledge, 1997, s. 208.

17 Eutropius, Breviarium 8.5.3, tr. Bird, H. W.,Breviarium ab Urbe Condita z Eutropia, pravý ctihodný štátny tajomník pre všeobecné petície, zasvätené lordovi Valensovi Gothicusovi Maximusovi a večnému cisárovi, v preklade s úvodom a komentárom H. W. Birda, Liverpool: Liverpool University Press, 1993.

18 Epitome de Caesaribus 14.8.

19 Pozri Petrakis, N. L., & lsquoDiagonálne záhyby ušného laloku, správanie typu A a smrť cisára Hadriána a rsquo, Western Journal of Medicine 132,1 (január 1980).

20 Baynes, N. H., Historia Augusta: jej dátum a účel, Oxford: Clarendon Press, 1925, s. 57.

21 Tiež hláskované Vologaesus, Vologases a, na minciach, Ologases.

22 AE 1928, 2, tr. v Lewis, N. a Reinhold, M., op. cit., s. 332. Ďalší nápis, AE 1928, 1, spomína obnovu cesty, ktorá bola počas židovskej revolty & rsquo rozbitá a zničená.

23 Historia Augusta, Hadrián 11.1.

24 ILS 2487. Pozri Speidel, M. P., Cisár Hadrián a rsquos Prejavy africkej armáde: nový text, Mainz: Verlag des R & oumlmischen-Germanischen Zentralmuseums, 2006.

25 CIL 3.3676 = ILS 2558, tr. Boatwright, M. T., v Barrett, A. A. (ed.), Životy cisárov, Oxford: Blackwell, 2008, s. 164 pozri tiež Dio 69.9.6.

26 Dio 69,9,1, tr. Cary, E., op. cit.

28 Udalosti v Egypte nájdete nižšie na str. 195 f.

29 Britské múzeum, PE 2005, 1204.1.

30 Historia Augusta, Hadrián 5,2, tr. Magie, D., Scriptores Historiae Augustae s anglickým prekladom Davida Magieho, zväzok I, Cambridge, MA a Londýn: Harvard University Press, 1921.

32 Šestnásť pevností, od západu na východ, bolo: Bowness (Maia) Drumburgh (Congavata) Burgh-by-Sands (Aballava) Stanwix (Uxelodunum, pravdepodobne HQ), so signalizačným systémom siahajúcim až k legionárskej pevnosti v Yorku) Castlesteads ( Camboglanna) Birdoswald (Banna) Carvoran (Magnis) Great Chesters (Aesica) Housesteads (Vercovicium) Carrawburgh (Brocolitia) Chesters (Cilurnum) Halton Chesters (Onnum) Rudchester (Vindovala) Benwell (Condercum) Newcastle (Pons Aeliun) Wallsend (.

33 Picti (& lsquoPainted Men & rsquo) je oveľa neskorší všeobecný termín pre celé spektrum kmeňov žijúcich severne od múru. Pozrite nižšie, str. 343. Kmene Scotti v Írsku neboli ani v tejto dobe hrozbou.

34 Dio 69.4.1 & ndash5. V príbehu je veľa toho, čo sa nesčítava a mnoho vedcov to odmieta ako fikciu. Pozri napríklad Ridley, A. T., & lsquo Osud architekta: Apollodorus z Damasku a rsquo, Athenaeum 77 (1989), 551 a ndash65.

35 Aurelius Victor, De Caesaribus 14, tr. Scarre, C., Kronika rímskych cisárov: Záznam o cisárskom Ríme za vlády panovania. London: Thames & amp Hudson, 1995, s. 98.

36 Historia Augusta, Hadrián 25,9, tr. Opper, T., Hadrián: Impérium a konflikt, Londýn: The British Museum Press, 2008, s. 221.

39 Pozri napríklad Suetonius, Július Caesar 2, 49 a nash 52 Augustus 68 Tiberius 45. Historia Augusta, Commodus 10 f. Elagabalus 8 & ndash12. Nero, Elagabalus, Claudius a Agrippina, Domitian a Julia a Caligula spáchali najmenej jeden z týchto priestupkov.

40 P.Oxy. VIII, 1085, tr. Opper, T., op. cit. Bájny boj medzi Zeusom a Typhoeom nájdete v Kershaw, S., op. cit., s. 38 a nasl.

41 Zeus/Jupiter uniesol krásnu mladosť Ganymeda, aby sa stal jeho držiteľom pohára na hore Olymp. Pozri Kershaw, S., op. cit., s. 237 a nasl.

42 Svätý Atanáz, Apologia Contra Arianos, Časť III, 5,230.

43 Historia Augusta, Hadrián 14,6 porov. Dio 69.11.4.

44 CIL 14 3535 = CLE 879, tr. Kershaw, S.

45 Historia Augusta, Hadrián 14.2.

46 Pausanias 1,5,5, tr. Levi, P., v Pausanias: Sprievodca po Grécku, zväzok 1, stredné Grécko, preklad s úvodom od Petra Leviho, London: Penguin Classics, rev. edn, 1979.

47 Jerome, Proti Rufinusovi 3.31.

48 Dio 69,14,1, tr. Cary, E., op. cit. Ako k týmto číslam dospieva, nevieme.

49 Eusebius, Cirkevná história 4.6.

51 Historia Augusta, Hadrián 26,5, tr. Magie, D., op. cit.

53 Grenfell, B. P., Hunt, A. S. a Hogarth, D. G., Mestá Fay & ucircm a ich papyrusy, Londýn: Kancelárie Egyptského prieskumného fondu, 1900, č. 19, = PFayum 19, tr. v Opper, T., op. cit., s. 219.


Pripravované Rozhovory o peniazoch:

Bar Kokhba Revolt: Tajomstvo mincí
s asistentom kurátora americkej numizmatiky Jesse Kraft, ANS Fellow Scott H. Millera riaditeľ výstav MFA Boston Patrick McMahon
V sobotu 12. júna 2021 | 13:00 ET
Toto je virtuálna prednáška
Zadarmo, IBA ČLENOVIA

V čase výstavy Hahlo v roku 1912 bol Victor David Brenner celosvetovo uznávaným sochárom a stále dostával ocenenia za svoj slávny Lincolnov cent. 1909. Výstava v skutočnosti slúžila ako prieskum jeho celoživotného diela až do tohto bodu a predstavila kusy. produkoval na začiatku svojej kariéry spolu s inými, ktorí boli čerstvo zasiahnutí. Výstava Brenner 150 je novou digitálnou rekreáciou slávneho originálneho displeja. Okrem toho, že na výstave Hahlo v roku 1912 bolo vystavených 150 jeho diel, je v roku 2021 150. výročie jeho narodenia - 12. júna 1871. Pripojte sa k asistentovi kurátora americkej numizmatiky Jesse Kraft, Člen ANS Scott H. Millera riaditeľ výstav MFA Boston Patrick McMahon 12. júna 2021 na oficiálne spustenie digitálnej výstavy, prehliadku webovej stránky a diskusiu o sochárovi a jeho tele wor


Major

Menšia

1000 úrovní študijných jednotiek

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

2 000 študijných jednotiek

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

3 000 študijných jednotiek

Selektívne

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Táto študijná jednotka nie je k dispozícii v roku 2021

Interdisciplinárne študijné jednotky projektu

& copy 2002-2021 The University of Sydney. Naposledy aktualizovaný: 26. novembra 2020

ABN: 15 211 513 464. Číslo CRICOS: 00026A. Telefón: +61 2 9351 2222.


História Baia Mare a zlato Dákov

Umiestnenie mesta na strednom toku rieky Sasar, uprostred náhornej plošiny s teplým podnebím pripomínajúcim Stredozemné more, uľahčovalo životné podmienky už od paleolitu. Počas doby bronzovej obývali región trácke kmene. Neskôr bola Baia Mare zaradená do dáckeho kráľovstva, ktoré vytvoril kráľ Burebista, keď sa začal ťažobný prieskum, pretože oblasť je bohatá na zlato a striebro.

 

Kavické ložisko je polymetalické ložisko s miestnym obohatením Au-Ag spravidla v hornej časti systému, ktoré bolo v minulosti selektívne vyťažené. Hostiteľom ložiska sú neogénne vulkanické horniny. Hlavnými rudnými minerálmi v Cavniku sú sfalerit, galenit, chalkopyrit a zlato. Menšie Sb-, Pb- a Agsulphosalts
a vyskytujú sa aj volfrámy.

  Rosia Montana Alburnus Maior

Dacianske a rímske zlaté bane    

  Archeológovia v kruhovom mauzóleu z 2.-3. storočia.

  Galérie v baniach boli postavené pred 2000 rokmi a v súčasnosti sú určené na návštevy. Hneď vedľa sa nachádza malé múzeum s tradičnými nástrojmi na ťažbu.

 

Rímska zlatá tehlička z Klužského múzea s pečiatkou#160 a#160 s týmto znením:
"LUS FAMUS OBRISIC "ns     Nápis obsahuje slovo "HODIGNA "    

 

  Rímska zlatá tehlička, 4. stor. AC ,, Brithish Museum

  Alburnus Maior Rosia Montana  gold

 Archeológovia objavili v meste starobylé obydlia, nekropoly, banské galérie, banské nástroje, 25 voskových tabúľ a mnoho gréckych a latinských nápisov, sústredených okolo vrchu Carpeni.

FUNERARY INVENTORY IN ALBURNUS MAIOR CASE STUDY:
RÍMSKA KREMÁCIA NECROPOLIS OD TAULSKÉHO SEKUÁTORA (ROSIA MONTANA, RUMUNSKO)
Ionu ţ Bocan, Decebal Vleja, Národné historické múzeum v Rumunsku, Záchrana
Archeologické oddelenie, Rumunsko
Inventár nekropoly na adrese T ăul Secuilor – je spravidla charakteristický pre
nekropoly v rímskej Dacii – sa skladajú z keramických, kovových a sklenených predmetov a variácií.
Keramický inventár: archeologický výskum v rokoch 2004 - 2006 priniesol výsledky
veľké množstvo keramického materiálu. Reprezentujú to amfory, krčahy, hrnce, turibula, tureens, krateroi, podstavcové misy, podnosy, taniere, misky, viečka a žiarovky. Osobitná pozornosť by sa mala venovať položkám objaveným v M 112, T.S. džbán – pravdepodobne talianskeho pôvodu –, objavený v roku 2004. Jedna položka, objavená v M 235, má olovenú glazúru a je veľmi možné, že bola vyrobená v jednej z dielní v Ampelume (Zlatna).
Osobitnú pozornosť si zaslúži lampa s olovenou glazúrou, ktorá bola veľmi pravdepodobne vyrobená v dielňach v Ampelume.
Mince - zozbieralo sa 84 z nich je 83 vyrobených z bronzu a jedna zo striebra.
Všetky mince, ktoré sú súčasťou periood betwin Hadrianus a Marcus Aurelius.
Kovové predmety sú: zlatý artefakt (zlatá náušnica objavená v M
225 v roku 2005), ako aj bronzu, lýtkových kostí, spôn, zrkadiel a železných predmetov (nože,
rakvové príslušenstvo, kŕče, cvoky a hroty).
Sklenené predmety sú veľmi dobre zastúpené predmetmi, ktoré sa nenachádzajú v Unguentarii, a mnohými ďalšími
úlomky sklovitého skla.
Varia: tri miniatúrne položky z jantáru a majú významnú umeleckú hodnotu
boli objavené v M 205. Musíme spomenúť aj štyri korálky, pravdepodobne z
kosť (tri v M 240 a jeden v M 225).

VYJADRENIA PROVINČNEJ FUNKČNEJ ARCHITEKTÚRY V ALBURNUS MAIOR CASE STUDY: RÍMSKEJ KREMÁCIE NECROPOLIS OD TAULSKÉHO SEKVÁTORA (ROSIA MONTANA, RUMUNSKO)
Catalina Mihaela Neagu, Emil Dumitra șcu, Mihaela Simion, National History Museum of Romania, Rescue Archaeology Department, Rumunsko
Počas troch kampaní bola v T ăul Secuilor (Alburnus Maior) skúmaná rímska nekropola na spaľovanie. Identifikovalo sa 332 komplexov (321 žiarových hrobov, 7 komplexov s pohrebným charakterom a tri pohrebné obálky), ako aj prvky pohrebnej architektúry.
Prítomnosť vonkajších štruktúr alebo rozložení hrobov a#8217 jám je jednou z nich
táto nekropola a charakteristiky#8217. Tak sme narazili na jednoduchú formu
opasok, ako aj pohrebný okrsok. Boli tri pohrebné okrsky
identifikované a čiastočne preskúmané, z ktorých jeden je individualizovaný vypracovaním
konštrukčný systém (Pohrebný okrsok č. 3). Pokiaľ ide o opasky, boli to tieto
vyrobené z kameňov rôznych rozmerov zasadených vo väčšine prípadov do jedného kurzu
zachované. V určitých situáciách kamenné usporiadanie sledovalo obdĺžnikový obrys
sepulkrálna jama (10 hrobov).
Okrem predilekcie pre pohreb typu busta je teda aj nekropola
individualizované mixovou postavou (v tvare barrowa a roviny) pohrebu
rozloženia. Tiež veľká prítomnosť kamenných prstencov a pohrebných okrskov,
určité zvláštnosti inventára a pohrebného tovaru (prítomnosť
amfory ako ponuky, prítomnosť jantárových artefaktov atď.), ako aj nízke hodnoty
prítomnosť hrobov, v ktorých boli spálené telesné pozostatky uložené v rôznych typoch
príjemcovia (cistae, keramické urny) môžu naznačovať sériu silnejších vplyvov z
Balkánsky priestor ako vo zvyšku nekropol na Ro șia Montan ă.


Nerva (Rekonštrukcia tváre) - História

§ 20. Pramene a literatúra apoštolského veku.

1. Kanonické knihy Nového zákona.-Dvadsaťsedem kníh Nového zákona je lepšie podporovaných ako ktorákoľvek staroveká klasika, a to reťazcom vonkajších svedectiev, ktoré siahajú takmer až do konca apoštolského veku, a interný dôkaz duchovnej hĺbky a pomazania, ktorý ich dvíha vysoko nad najlepšie inscenácie druhého storočia. Cirkev bola pri výbere a konečnom určení kresťanského kánonu nepochybne vedená Duchom Svätým. To však, samozrejme, nenahrádza potrebu kritiky, ani nie sú dôkazy rovnako silné v prípade siedmich eusebijských antilegomien. Tübingenská a leydenská škola uznala najskôr za autentických iba päť kníh Nového zákona, konkrétne štyri epištoly Pavla-Rimana, prvého a druhého Korinťana a Galaťanov-a Zjavenie Jána. Pokrok výskumu však stále viac vedie k pozitívnym výsledkom a takmer všetky Pavlove epištoly teraz nachádzajú obhajcov medzi liberálnymi kritikmi. (Hilgenfeld a Lipsius priznávajú sedem a dodávajú, že prví Tesaloničania, Filipani a Philemon Renan uznávajú aj druhých Solúnčanov a Kolosanov za Paulíny, čím sa počet pravých epištolov zvýšil na deväť.) Hlavné fakty a doktríny apoštolského kresťanstva sú dostatočne zaručené dokonca týmito piatimi dokumentmi, ktoré pripúšťa extrémna ľavica modernej kritiky.

Skutky apoštolov nám poskytujú vonkajšie, epištoly vnútorné dejiny primitívneho kresťanstva. Sú to nezávislé súčasné kompozície a nikdy sa k sebe nevzťahujú. Lukáš zrejme nikdy nečítal Pavlove listy a Paul nikdy nečítal Lukášove skutky, aj keď Lukášovi nepochybne poskytol veľa cenných informácií. Ale nepriamo sa navzájom ilustrujú a potvrdzujú mnohými náhodami, ktoré majú veľkú dôkaznú hodnotu, tým skôr, že tieto náhody sú nenavrhnuté a náhodné. Keby ich skomponovali postapoštolskí spisovatelia, dohoda by bola úplnejšia, predišlo by sa menším nezhodám a dodali by sa medzery v Skutkoch, najmä pokiaľ ide o zatváranie pôrodu a smrť Petra a Pavla.

Skutky nesú na tvári všetky znaky originálneho, čerstvého a dôveryhodného príbehu o súčasných udalostiach, odvodeného z najlepších zdrojov informácií a z veľkej časti z osobného pozorovania a skúseností. Autorstvo Lukáša, spoločníka Pavla, pripúšťa väčšina najlepších moderných vedcov, dokonca aj Ewald. A len táto skutočnosť vytvára dôveryhodnosť. Renan (vo svojom Svätý Pavol, ch. 1) Skutky apoštolského obdivuhodne nazýva „knihou radosti, pokojného zápalu. Od homérskych básní ešte nikto nevidel knihu plnú takýchto sviežich vnemov. Ranný vánok, vôňa mora, ak si to dovolím vyjadriť, inšpirujúca niečo radostné a silné, preniká celou knihou a robí z nej vynikajúci sprievodný výlet, nádherný breviár pre toho, kto hľadá starodávne pozostatky v južných moriach. Toto je druhá idyla kresťanstva. Jazero Tiberias a jeho rybárske kôry zariadili prvé. Teraz nás silnejší vánok, túžby do vzdialenejších krajín, vtiahne von na otvorené more. “

2. Postapoštolské a patristické spisy sú plné spomienok na apoštolské knihy a odkazov na ne a rovnako sú na nich závislé, ako je rieka na svojom prameni.

3. Apokryfná a heretická literatúra. Početný apokryf Skutky, epištoly a apokalypsy boli podnecované rovnakými motívmi zvedavosti a dogmatického záujmu ako apokryfné evanjeliá, a majú podobnú ospravedlňujúcu, aj keď veľmi malú historickú hodnotu. Kacírsky charakter je však výraznejší. Zatiaľ nie sú dostatočne vyšetrené. Lipsius (v Smith a Wace, „Diktát Krista. Biog.“ Zv. I. s. 27) delí apokryfné Skutky do štyroch tried: (1) ebionitické (2) gnostické (3) pôvodne katolícke (4) katolícke úpravy alebo opakovanie heretických dokumentov. Posledná trieda je najpočetnejšia, zriedka je staršia ako piate storočie, ale väčšinou spočíva na dokumentoch z druhého a tretieho storočia.

a) apokryfné akty: Acta Petri et Pauli (ebionitového pôvodu, ale prepracované), Acta Pauli et Theclae (spomenutý Tertullianom na konci druhého storočia, gnostického pôvodu), Acta Thomae (gnostický), Acta Matthaei, Acta Thaddei, Martyrium Bartholomaei, Acta Barnabae, Acta Andreae, Acta Andreae et Mathiae, Acta Philippi, Acta Johannis, Acta Simonis et Judae, Acta Thaddaei, Doktrína Addaia, apoštola (ed. Syriac and English od Dr. G. Phillips, London, 1876).

b) apokryfné epištoly: korešpondencia medzi Pavla a Senecu (šesť od Pavla a osem od Senecu, spomínajú Hieronym a Augustín), tretí Pavlov list Korinťanom, Epistolae Mariae, Epistolae Petri ad Jacobum.

c) apokryfné apokalypsy: Apocalypsis Johannis, Apocalypsis Petri, Apocalypsis Pauli (alebo ajnabatikon Pauvlou, na základe správy o jeho úteku do raja, 2 Kor. 12: 2–4), Apocalypsis Thomae, Apoc. Stephani, Apoc. Mariae, Apoc. Mosis, Apoc. Esdrae.

Fabricius: Codex Apocryphus Novi Testamenti. Hamburg, 1703, 2. vydanie. 1719, 1743, 3 diely v 2 zv. (zv. II.)

Grabe: Spicilegium Patrum et Haereticorum . Oxford, 1698, ed. II. 1714.

Breza: Auctarium Treska. Apoc. N. Ti Fabrician. Kodaň. 1804 (Fasc. I.). Obsahuje pseudo-apokalypsu Jána.

Thilo: Acta Apost. Petri a Pauli. Halis, 1838. Acta Thomae. Pysky. 1823.

Tischendorf: Acta Apostolorum Apocrypha. Pysky 1851.

Tischendorf: Apokalypsy Apocryphae Mosis, Esdrae, Pauli, Joannis, položka Mariae Dormitio. Pysky. 1866.

R. A. Lipsius: Die apokryph Apostel geschichten und Apostel legenden. Leipz. 1883 sq. 2 zv.

4. Židovské pramene: Philo a Josephus, pozri § 14, s. 92. Josephus je veľmi dôležitý pre dejiny židovskej vojny a zničenia Jeruzalema, a.d. 70, ktoré predstavuje úplné nadšenie kresťanskej cirkvi so židovskou synagógou a chrámom. Apokryfná židovská a talmudická literatúra poskytuje informácie a ilustrácie o výcviku apoštolov a forme ich učenia a disciplíne a uctievaní primitívnej cirkvi. Lightfoot, Schöttgen, Castelli, Delitzsch, Wünsche, Siegfried, Schürer a niekoľko ďalších sprístupnili tieto pramene exegete a historikovi. Porovn. tu tiež židovské diela Josta, Graetza a Geigera, uvedené v § 9, s. 61 a Hamburger's Real-Ecyclopädie des Judenthums (pre Bibel a Talmud ), v priebehu publikovania.

5. Spisovatelia pohana: Tacitus, Plinius, Suetonius, Lucian, Celsus, Porphyry, Julian. Poskytujú iba útržkovité, väčšinou náhodné, skreslené a nepriateľské informácie, ale majú značnú ospravedlňujúcu hodnotu.

Porovn. Nath. Lardner († 1768): Zbierka starovekých židovských a pohanských svedectiev o pravde kresťanského náboženstva. Pôvodne publikované v 4 zv. Lond. 1764 - ‘67 a potom vo viacerých vydaniach jeho diel (zv. VI. 365–649, vyd. Kippis).

II. História apoštolského veku.

William Cave (anglikánsky, † 1713): Životy apoštolov a dvoch evanjelistov, svätého Marka a svätého Lukáša. Lond. 1675, nové vyd. revidovaný H. Carym, Oxford, 1840 (dotlač v New Yorku, 1857). Porovn. aj Cave’s Primitívne kresťanstvo, 4. vyd. Lond. 1862.

Joh. P. Buddeus (Luth., R. V Jene, 1729): Ecclesia Apostolica. Jen. 1729.

George Benson († 1763): História prvého výsadby kresťanského náboženstva. Lond. 1756, 3 zv. 4to (v nemčine od Bambergera, Halle, 1768).

J. J. Hess († v Zürichu, 1828): Geschichte der Apostel Jesu. Zür. 1788 4. vydanie. 1820.

Gottl. Jac. Planck (r. V Göttingene, 1833): Naše vianočné sviatky sa budú konať v decembri a v apríli. Göttingen, 1818, 2 zv.

* Aug. Neander († v Berlíne, 1850): Geschichte der Pflanzung und Leitung der Christlichen Kirche durch die Apostel. Hamb. 1832. 2 zv. 4. vyd. revidované 1847. To isté v angličtine (History of the Planting and Training of the Christ. Church), J. E. Ryland, Edinb. 1842 a v Bohnovej štandardnej knižnici, Lond. 1851 dotlač vo Philad. 1844 revidovaný E. G. Robinsonom, N. York, 1865. Táto kniha predstavuje epochu a stále je hodnotná.

F. C. Albert Schwegler († v Tübingene, 1857): Naše nachapostolische Zeitalter v Hauptmomenten sainer Entwicklung. Tübingen, 1845, 1846, 2 zv. Ultrakritický pokus o transpozíciu apoštolskej literatúry (s výnimkou piatich kníh) do post-apoštolského veku.

* Ferd. Kristus. Baur († 1860): Das Christenthum und die christliche Kirche der drei ersten Jahrhunderte. Tübingen, 1853, 2d revidované vyd. 1860 (536 s.). Tretie vydanie je iba dotlačou alebo titulným vydaním druhého a tvorí prvý zväzok jeho všeobecných cirkevných dejín, upravený jeho synom, v 5 sv. 1863. Je to posledná a najzdatnejšia expozícia tübingenskej rekonštrukcie apoštolských dejín z pera majstra tejto školy. Pozri zv. I. s. 1–174. Anglický preklad Allen Menzies, v 2 zv. Lond. 1878 a 1879. Porov. tiež Baurov Paul, druhé vydanie. od Ed. Zeller, 1866 a 1867, a preložil A. Menzies, 2 zv. 1873, 1875. Baurove kritické výskumy si vynútili dôslednú revíziu tradičných názorov na apoštolský vek a doteraz boli veľmi užitočné, bez ohľadu na ich základné chyby.

A. P. Stanley (dekan Westminsteru): Kázne a eseje o apoštolskom veku. Oxford, 1847. 3d ed. 1874.

* Heinrich W. J. Thiersch (Irvingite, zomrel 1885 v Bazileji): Die Kirche im apostolischen Zeitalter. Francf. a. M. 1852 3d ed. Augsburg, 1879, „vylepšený“, ale veľmi mierne. (To isté v angličtine z prvého vydania od Th. Carlyle. Lond. 1852.)

* J. P. Lange († 1884): Das apostolische Zeitalter. Braunschw. 1854. 2 zv.

Philip Schaff: Dejiny apoštolskej cirkvi, prvé v nemčine, Mercersburg, Penns. 1851 2. vydanie. rozšírené, Lipsko, 1854 Anglický preklad Dr. E. D. Yeomans, N. York, 1853, v 1 zv. Edinb. 1854, v 2 sv. niekoľko vydaní bez zmeny. (Holandský preklad z druhého Germ. Vyd. T. W. Th. Lublink Weddik, Tiel, 1857.)

*G. V. Lechler (prof. V Lipsku): Das apostolische und das nachapostolische Zeitalter. 2. vydanie 1857 3d ed. dôkladne zrevidované, Lipsko, 1885. Engl. trsl. od slečny Davidsonovej, Edinb. 1887. Konzervatívec.

* Albrecht Ritschl († v Göttingene, 1889): Die Entstehung der altkatholischen Kirche. 2. vydanie Bonn, 1857. Prvé vydanie bolo v súlade so školou v Tübingene, ale druhé je materiálne vylepšené a položilo základ Ritschlovej školy.

* Heinrich Ewald (r. V Göttingene, 1874): Geschichte des Volkes Israel, t. VI. a VII. 2. vydanie Göttingen, 1858 a 1859. Zv. VI. tohto veľkého diela obsahuje Dejiny apoštolského veku až do zničenia Jeruzalema zv. VII. história postapoštolského veku až po vládu Hadriána. Anglický preklad Dejín Izraela od R. Martineaua a J. E. Carpentera. Lond. 1869 štvorcových metrov Trans. zv. VI. a VII. nie je určené. Ewald („Urvogel von Göttingen “) kráčal nezávislou cestou v opozícii voči tradičnému pravosláviu i voči tübingenskej škole, ktorú označil za horšiu ako pohanskú. Pozri predslov k sv. VII.

*E. de Pressensé: Histoire des trois premiers siècles de l’église chrétienne. Ods. 1858 metrov štvorcových 4 zv. Nemecký preklad E. Fabarius (Leipz. 1862 – ‘65) Anglický preklad Annie Harwood-Holmden (Lond. A N. York, 1870, nové vyd. Lond. 1879). Prvý zväzok obsahuje prvé storočie pod názvom Le siècle apostolique rev. vyd. 1887.

* Joh. Jos. Ign. von Döllinger (rím. kat., od roku 1870 stará kat.): Christenthum und Kirche in der Zeit der Gründung . Regensburg, 1860. 2. vydanie. 1868. To isté preložil do angličtiny H. N. Oxenham. Londýn, 1867.

C. S. Vaughan: Kostol prvých dní. Lond. 1864 – ‘65. 3 zv. Prednášky o Skutkoch apoštolov.

N. Sepp (rím. Kat.): Geschichte der Apostel Jesu jeho zur Zerstörung Jerusalems. Schaffhausen, 1866.

C. Holsten: Zum Evangelium des Paulus und des Petrus. Rostock, 1868 (447 s.).

Paul Wilh. Schmidt und Franz v. Holtzendorf: Protestanten-Bibel Neuenove závety. Zweite, revid. Auflage. Leipzig, 1874. Populárny exegetický súhrn pohľadov Tübingenu s príspevkami od Brucha, Hilgenfelda, Holstena, Lipsiusa, Pfleiderera a ďalších.

A. B. Bruce (profesor v Glasgowe): Školenie dvanástich. Edinburgh, 1871, druhé vydanie. 1877.

* Ernest Renan (de l’Académie Francaise): Histoire des origines du Christianisme . Paríž, 1863 metrov štvorcových Prvý zväzok je Vie de Jésus, 1863, všimnutý v § 14 (s. 97 a 98), potom nasledoval II. Les Apôtres, 1866 III. Svätý Pavol, 1869 IV. L’Antechrist, 1873 V. Les Évangiles, 1877 VI. L’Église Chrétienne, 1879 VII. a posledný zväzok, Marc-Auréle, 1882. Zväzky II., III., IV. a V. patria do apoštolského veku, posledné dva do nasledujúceho. Dielo skeptického outsidera, brilantného génia, výrečnosti a sekulárneho učenia. Ako postupuje, zvyšuje sa hodnota. Ježišov život je najzaujímavejším a najpopulárnejším, ale aj zďaleka najnepríjemnejším zväzkom, pretože takmer profánne pojednáva o najposvätnejšej téme.

Emil Ferriére: Les Apôtres. Paríž, 1875.

Nadprirodzené náboženstvo. An Vyšetrovanie reality božského zjavenia. Lond. 1873, (siedmy), „úplné vydanie, starostlivo revidované“, 1879, 3 zv. Toto anonymné dielo je anglickou reprodukciou a úložiskom kritických špekulácií Tübingenskej školy Baura, Straussa, Zellera, Schweglera, Hilgenfelda, Volkmaru atď. Možno to nazvať rozšírením Schweglerovho Nachapostolisches Zeitalter. Prvý zväzok je väčšinou preberaný filozofickou diskusiou o otázke zázrakov, zvyšok zv. I. (s. 212–485) a roč. II. obsahujú historické skúmanie apoštolského pôvodu kanonických evanjelií, s negatívnym výsledkom. Tretí zväzok pojednáva o Skutkoch, epištolách a apokalypse a dôkazoch o vzkriesení a nanebovstúpení, ktoré sú vyriešené do halucinácií alebo mýtov. Začínajúc potvrdením predchádzajúcej neuveriteľnosti zázrakov, autor dospieva k záveru o ich nemožnosti a tento filozofický záver určuje historické skúmanie. Dr. Schürer v „Theol. Literaturzeitung“ z roku 1879, č. 26 (s. 622), popiera tejto práci vedeckú hodnotu pre Nemecko, ale pripisuje jej zásluhu na mimoriadnej znalosti súčasnej nemeckej literatúry a veľkého priemyslu pri zbere historických podrobností. . Dr. Lightfoot, Sanday, Ezra Abbot a ďalší odhalili nedostatky jeho štipendia a falošné premisy, z ktorých spisovateľ uvádza dôvody. Rýchly predaj diela naznačuje rozsiahle šírenie skepticizmu a potrebu znovu bojovať na anglo-americkom základe, v teologické bitky Nemecka a Holandska, ktoré by mali dúfať v triumfálnejší úspech.

*J. B. Lightfoot (biskup v Durhame od roku 1879): Séria prepracovaných článkov proti „Nadprirodzené náboženstvo “v„ Súčasnom prehľade “z rokov 1875 až 1877. Mali by byť znova publikované v knižnej podobe. Porovnaj tiež odpoveď anonymného autora v dlhom predhovore k šiestemu vydaniu. Komentáre Lightfoota k Paulínskym epištolám obsahujú cenné exkurzy o niekoľko historických otázok apoštolského veku, najmä sv. Pavol a Traja, v Kom. o Galaťanoch, s. 283–355.

W. Sanday: Evanjeliá v druhom storočí. Londýn, 1876. Toto je namierené proti kritickej časti „nadprirodzeného náboženstva“. Ôsma kapitola o Marcionovom gnostickom zmrzačení a rekonštrukcii evanjelia svätého Lukáša (s. 204 štvorcových metrov) sa predtým objavila v „Štrnásťdennom prehľade“ za jún 1875 a končí na anglickej pôde, kontroverzii, o ktorej sa predtým bojovalo. Nemecká pôda, v kruhu školy v Tübingene. Odpornú hypotézu o priorite Marcionovho evanjelia obhajovali Ritschl, Baur a Schwegler, ale vyvrátili ho Volkmar a Hilgenfeld z tej istej školy, načo Baur a Ritschl čestne opustili svoju chybu. Anonymný autor knihy „Nadprirodzené náboženstvo“ vo svojom siedmom vydaní ich príklad nasledoval. Nemci viedli spor predovšetkým podľa svojich historických a dogmatických aspektov, Sanday pridal filologický a textový argument pomocou Holtzmannovej analýzy Lukovho štýlu a slovníka.

A. Hausrath (prof. V Heidelbergu): Neutestamentliche Zeitgeschichte. Heidelberg, 1873 metrov štvorcových Časti II. a III. (druhé vydanie. 1875) zahrnujú apoštolské časy, časť IV. (1877) postapoštolské časy. Anglický preklad od Poyntinga a Quenzera . Lond. 1878 štvorcových metrov H. patrí do školy v Tübingene.

Dan. Schenkel (prof. V Heidelbergu): Das Christusbild der Apostel und der nachapostolischen Zeit. Leipz. 1879. Porovn. recenzia H. Holtzmanna v Hilgenfeldovom „Zeitschrift für wissensch. Theol“. 1879, s. 392.

H. Oort a I. Hooykaas: Biblia pre študentov, ktorú z holandčiny preložil Philip H. Wicksteed, zv. III. (Nový test., Hooykaas), kniha III. s. 463 - 693 Bostonského vyd. 1879. (V angl. Vyd. Je zv. VI.) Toto je populárny súhrn racionalistickej kritiky Tübingenu a Leydenu pod inšpiráciou doktora A. Kuenena, profesora teológie v Leydene. V zásade súhlasí s Protestanten-Bibel všimol si vyššie.

* George P. Fisher (prof. Na Yale College, New Haven): Počiatky kresťanstva. N. York, 1877. Comp. tiež autorovo predchádzajúce dielo: Eseje o nadprirodzenom pôvode kresťanstva, so zvláštnym zreteľom na teórie Renana, Straussa a tübingenskej školy. New York, 1865. Nové vyd. rozšírený, 1877.

*C. Weizsäcker (nástupca Baura v Tübingene): Das Apostolische Zeitalter . Freiburg, 1886. Kritický a veľmi schopný.

*O. Pfleiderer (prof. V Berlíne): Das Urchristenthum, seine Schriften und Lehren. Berlín, 1887. (Tübingenská škola.)

III. Chronológia apoštolského veku.

Rudolf Anger: De temporum in Actis Apostolorum ratione. Pysky. 1833 (208 s.).

Henry Browne: Ordo Saeculorum. Pojednanie o chronológii Svätého písma. Lond. 1844. Pp. 95–163.

Karl Wieseler: Chronologie des apostolischen Zeitalters. Göttingen, 1848 (606 s.).

Staršie a špeciálne práce sú zaznamenané vo Wieselerovi, s. 6–9. Pozri tiež podrobný súhrn dátumov apoštolského veku v Schäfferovom preklade Lechlera na Skutky (v Am. Vyd. Langeho komentára) Chronologické tabuľky histórie cirkvi Henryho B. Smitha (1860) a Weingarten: Zeittafeln zur K-Gesch. 3d ed. 1888.

§21. Všeobecný charakter apoštolského veku.

„Der Schlachtruf, der St. Pauli Brust entsprungen,

Rief nicht sein Echo auf zu tausend Streiten?

Vyberte si Friedensecho klobúk

Durch tausend Herzen von Johannis Saiten!

Wie viele rasche Feuer sind entglommen

Tiež Wiederschein von Petri Funkensprühen!

Nezáleží na tom, aby Andre stále robil Opfern kommen,

Ist's, weil sie in Jakobi Schul’gediehen: -

Ein Satis ist’s, der in Variationen

Vom ersten Anfang forttönt durch Aeonen. “

Rozsah a prostredie apoštolského veku.

Apoštolské obdobie trvá od Dňa Letníc až do smrti svätého Jána a trvá asi sedemdesiat rokov od a.d. 30 až 100. Oblasť pôsobnosti je Palestína a postupne sa rozprestiera po Sýrii, Malej Ázii, Grécku a Taliansku. Najvýznamnejšími centrami sú Jeruzalem, Antiochia a Rím, ktoré predstavujú materské cirkvi židovského, pohanského a zjednoteného katolíckeho kresťanstva. Vedľa nich sú Efez a Korint. Efez získal mimoriadny význam vďaka pobytu a práci Jána, ktoré sa v druhom storočí prejavili prostredníctvom Polykarpa a Ireneja. Samaria, Damask, Joppa, Caesarea, Týr, Cyprus, provincie Malá Ázia, Troas, Philippi, Solún, Beraea, Atény, Kréta, Patmos, Malta, Puteoli, prichádzajú do úvahy aj ako body, kde bola zasadená kresťanská viera. Prostredníctvom eunucha obráteného Filipom sa dostal k Candace, etiópskej kráľovnej. 224 Už od r. 58 Pavol mohol povedať: „Z Jeruzalema a okolo neho až do Ilyrika som úplne hlásal Kristovo evanjelium.“ 225 Potom ho preniesol do Ríma, kde bol už predtým známy, a možno až do Španielska, na západnú hranicu ríše. 226

Národnosti, ktoré evanjelium dosiahlo v prvom storočí, boli Židia, Gréci a Rimania a používanými jazykmi boli hebrejčina alebo aramejčina, a najmä gréčtina, ktorá bola v tom čase orgánom civilizácie a medzinárodného styku rímskej ríše.

Súčasná svetská história zahŕňa vládu rímskych cisárov od Tiberia po Nerona a Domiciána, ktorí kresťanstvo buď ignorovali alebo prenasledovali. Dostávame sa priamo do kontaktu s kráľom Herodom Agrippom I. (vnukom Herodesa Veľkého), vrahom apoštola, Jakubom starším so synom kráľom Agrippom II. (posledný z Herodiánovho domu), ktorý so svojou sestrou Bernice (najskorumpovanejšia žena) počúval Pavlovu obranu s dvoma rímskymi miestodržiteľmi Felixom a Festom s farizejmi a saducejmi so stoikmi a epikureánmi s chrámom a divadlom v Efeze, s dvor Areopágu v Aténach a s Caesarovým palácom v Ríme.

Autor Skutkov zaznamenáva hrdinský pochod kresťanstva z hlavného mesta judaizmu do hlavného mesta pohanstva s rovnakou jednoduchou jednoduchosťou a pokojnou vierou, akú evanjelisti rozprávajú o Ježišovi, pričom vie, že nepotrebuje žiadne prikrášľovanie, ospravedlnenie ani subjektívne úvahy. , a že určite zvíťazí svojou inherentnou duchovnou silou.

Skutky a Pavlove epištoly nás sprevádzajú spoľahlivými informáciami až do roku 63. Peter a Pavol sa stratili z dohľadu v ohnivých požiaroch nerónskeho prenasledovania, ktoré akoby pohltili samotné kresťanstvo. O tejto satanistickej podívanej nevieme nič autentické z autentických zdrojov, ktoré presahuje informácie pohanských historikov. 227 O niekoľko rokov neskôr nasledovalo zničenie Jeruzalema, ktoré muselo pôsobiť ohromujúcim dojmom a prerušiť posledné väzby, ktoré spájali židovské kresťanstvo so starou teokraciou. Udalosť nám skutočne prináša Kristovo proroctvo zaznamenané v evanjeliách, ale kvôli strašnému naplneniu sme odkázaní na správu o neveriacom Židovi, ktorá je ako svedectvo nepriateľa o to pôsobivejšia.

Zostávajúcich tridsať rokov prvého storočia je zapojených do tajomnej temnoty, ktorú osvetľujú iba Jánove spisy. Toto je obdobie cirkevných dejín, o ktorom vieme najmenej a chceli by sme vedieť najviac. Toto obdobie je obľúbeným poľom cirkevných bájok a kritických dohadov. Ako by našťastie historik vítal objav nových autentických dokumentov medzi mučeníctvom Petra a Pavla a smrťou Jána a opäť medzi smrťou Jána a vekom Justina mučeníka a Ireneja.

Pokiaľ ide o početnú silu kresťanstva na konci prvého storočia, nemáme žiadne informácie. Štatistické správy vtedy neboli známe. Odhad pol milióna spomedzi sto miliónov a viac obyvateľov rímskej ríše je zrejme prehnaný. Päťdesiate päťtisícové obrátenie za jeden deň v Jeruzaleme, 228, a „obrovské množstvo“ mučeníkov za vlády Nera, 229 podporujú vysoký odhad. Cirkvi v Antiochii, Efeze a Korinte boli dostatočne silné, aby uniesli napätie v kontroverziách a rozdeľovaní na strany. 230 Ale väčšina zborov bola nepochybne malá, často len hŕstka chudobných ľudí. V okresoch krajiny pretrvávalo pohanstvo (ako naznačuje názov) najdlhšie, dokonca aj po dosiahnutí veku Konštantína. Kresťanskí konvertiti patrili väčšinou k stredným a nižším vrstvám spoločnosti, ako boli rybári, roľníci, mechanici, obchodníci, slobodní ľudia, otroci. Svätý Pavol hovorí: „Nie veľa múdrych podľa tela, ani mnoho mocných, ani veľa vznešených nebolo povolaných, ale Boh si vybral hlúposti sveta, aby zahanbil tých, ktorí sú múdri, a Boh si vybral slabé veci. svet, ktorý by mohol dať na hanbu silným a základným veciam sveta a veciam, ktorými sa pohŕda, si vybral Boh, áno, a veci, ktoré nie sú, aby zničil veci, ktoré sú: aby sa žiadne telo neoslavovalo pred Bohom “. 231 A napriek tomu boli tieto chudobné, negramotné cirkvi príjemcami tých najušľachtilejších darov a živé najhlbších problémov a najvyšších myšlienok, ktoré môžu spochybniť pozornosť nesmrteľnej mysle. Kresťanstvo bolo postavené od základu hore. Z nižších radov pochádzajú rastúci muži budúcnosti, ktorí neustále posilňujú vyššie hodnosti a predchádzajú ich rozkladu.

V čase obrátenia Konštantína, na začiatku štvrtého storočia, mohol počet kresťanov dosiahnuť desať alebo dvanásť miliónov, čo je asi jedna desatina celkového počtu obyvateľov rímskej ríše. Niektorí to odhadujú vyššie.

Rýchly úspech kresťanstva za najnepriaznivejších okolností je prekvapujúci a jeho najlepšie ospravedlnenie. Dosiahlo sa to tvárou v tvár ľahostajnému alebo nepriateľskému svetu a čisto duchovnými a morálnymi prostriedkami bez toho, aby sa preliala kvapka krvi, s výnimkou krvi jej vlastných nevinných mučeníkov. Gibbon v slávnej pätnástej kapitole svojich „Dejín“ pripisuje rýchle rozšírenie piatim príčinám, a to: (1) netolerantná, ale rozšírená náboženská horlivosť kresťanov zdedila po Židoch (2) doktrína nesmrteľnosti duše , o ktorom mali starovekí filozofi iba vágne a snové predstavy (3) zázračné schopnosti prisudzovali primitívnej cirkvi (4) čistejšiu, ale strohú morálku prvých kresťanov (5) jednotu a disciplínu cirkvi, ktorá postupne vytvárala rastúce spoločenstvo v srdci ríše. Ale každá z týchto, správne pochopených príčin, poukazuje na vynikajúcu excelentnosť a na božský pôvod kresťanského náboženstva, a to je hlavná príčina, ktorú deistický historik vynecháva.

Význam apoštolského veku.

Kristov život je božsko-ľudským prameňom kresťanského náboženstva, apoštolský vek je prameňom kresťanskej cirkvi ako organizovanej spoločnosti oddelenej od židovskej synagógy. Je to vek Ducha Svätého, vek inšpirácie a legislatívy pre všetky nasledujúce veky.

Tu vyviera v pôvodnej sviežosti a čistote živá voda nového stvorenia. Kresťanstvo vystupuje do popredia neba ako nadprirodzený fakt, ktorý je však dlho predpovedaný a pripravený a prispôsobený najhlbším potrebám ľudskej prirodzenosti. Jeho vstupu do sveta hriechu sprevádzajú znamenia a zázraky a mimoriadne ukážky Ducha za obrátenie neveriacich Židov a pohanov. Zaberá trvalé bydlisko s našou padlou rasou, aby sa postupne, bez vojny alebo krviprelievania, transformovalo tichým procesom podobným kvasu na kráľovstvo pravdy a spravodlivosti. Skromný a pokorný, pokorný a nevkusný navonok, ale neustále si vedomý svojho božského pôvodu a večného osudu bez striebra alebo zlata, ale bohatý na nadprirodzené dary a sily, silný vo viere, vrúcny v láske a radostný v nádeji nesúci v hlinenom stave. nesie nezničiteľné poklady neba, predstavuje sa na javisku dejín ako jediné pravé, dokonalé náboženstvo pre všetky národy zeme. Spočiatku bezvýznamná a dokonca opovrhnutiahodná sekta v očiach telesnej mysle, Židmi a pohanmi nenávidená a prenasledovaná, zamieňa múdrosť Grécka a moc Ríma, čoskoro zasadí štandard kríža vo veľkých ázijských mestách, Afrika a Európa a dokazuje to nádej sveta.

Vďaka tejto pôvodnej čistote, sile a kráse a trvalému úspechu primitívneho kresťanstva, kánonickej autorite jediného, ​​ale nevyčerpateľného objemu jeho literatúry a charakteru apoštolov, tých inšpirovaných orgánov Ducha Svätého, tých neučených učitelia ľudstva, apoštolský vek má v histórii cirkvi neporovnateľný záujem a dôležitosť. Je to nehnuteľný základ celku. Má rovnakú regulačnú silu pre všetok nasledujúci vývoj cirkvi ako inšpirované spisy apoštolov pre diela všetkých neskorších kresťanských autorov.

Okrem toho je apoštolské kresťanstvo predformatívne a obsahuje živé zárodky všetkých nasledujúcich období, osobností a tendencií. Drží najvyšší štandard doktríny a disciplíny a je inšpirujúcim géniom celého skutočného pokroku, ktorý v každom veku naznačuje svoj zvláštny problém so schopnosťou vyriešiť ho. Kresťanstvo nemôže nikdy prerásť Krista, ale rastie v Kristovej teológii, nemôže presahovať Božie slovo, ale musí vždy napredovať v chápaní a uplatňovaní Božieho slova. Traja poprední apoštoli predstavujú nielen tri etapy apoštolskej cirkvi, ale aj mnoho vekových skupín a typov kresťanstva, a napriek tomu sú všetci prítomní v každom veku a každom druhu. 232

Zástupcovia apoštolov.

Peter, Pavol a Ján vynikajú predovšetkým ako vyvolení traja, ktorí vykonali veľké dielo apoštolského veku a svojimi spismi a príkladom mali kontrolný vplyv na všetky nasledujúce veky. Zodpovedajú im tri centrá vplyvu, Jeruzalem, Antiochia a Rím.

Náš Pán sám vybral Troch z Dvanástich za svojich najintímnejších spoločníkov, ktorí boli jedinými svedkami Premenenia Pána a agónie v Getsemane. Splnili všetky očakávania, Peter a Ján svojou dlhou a úspešnou prácou, Jakub starší tým, že čoskoro vypil horký pohár svojho Majstra ako proto-mučeníka Dvanástich. 233 Od jeho smrti, a.d. 44, Jakub, „brat Pánov“ sa zdá byť jeho nástupcom, ako jedného z troch „pilierov“ cirkvi obriezky, hoci nepatril k apoštolom v užšom zmysle slova a jeho vplyv, ako hlava cirkvi v Jeruzaleme, bol viac miestny ako ekumenický. 234

Podľa osobného vzhľadu vznešeného Pána z neba bol Pavol povolaný ako posledný a mimo pravidelného poriadku. Autoritou a dôležitosťou sa vyrovnal ktorémukoľvek z troch pilierov, ale ako nezávislý apoštol obsadil svoje vlastné miesto. pohania. Mal okolo seba malú skupinu spolupracovníkov a žiakov, ako sú Barnabáš, Silas, Titus, Timothy, Lukáš.

Deväť z pôvodných Dvanástich, vrátane Matthiasa, ktorý bol vybraný na miesto Judáša, pracovalo nepochybne verne a efektívne pri hlásaní evanjelia v celej rímskej ríši a na hraniciach barbarov, ale v podriadených pozíciách a ich práca je sú nám známe iba z vágnych a neistých tradícií. 235

Práce Jakuba a Petra môžeme sledovať v Skutkoch pre jeruzalemský koncil, a.d. 50 a trochu viac ako za Paula do jeho prvého uväznenia v Ríme, a.d. 61–63 John žil až do konca prvého storočia.Pokiaľ ide o ich posledné práce, nemáme v Novom zákone žiadne autentické informácie, ale jednomyseľné svedectvo staroveku o tom, že Peter a Pavol utrpeli v Ríme mučenícku smrť počas alebo po neronskom prenasledovaní a že Ján zomrel prirodzenou smrťou v Efeze. Skutky sa náhle prerušujú s Pavlom, ktorý stále žije a pracuje, v zajatí v Ríme, „so všetkou odvahou hlásal Božie kráľovstvo a učil o Pánovi Ježišovi Kristovi“. Významný záver.

Bolo by ťažké nájsť troch rovnako veľkých a dobrých mužov, rovnako obdarených genialitou posvätenou milosťou, spojených hlbokou a silnou láskou k spoločnému Majstrovi a pracujúcich pre rovnakú vec, napriek tomu tak rozdielnych v povahe a konštitúcii, ako Peter , Paul a John. Peter vyniká v histórii ako hlavný pilier primitívnej cirkvi, ako Skalný apoštol, ako hlavný z dvanástich základných kameňov nového Jeruzalema Ján ako lono-priateľ Spasiteľa, ako syn hromu, ako stúpajúci orol ako apoštol lásky Pavol ako obhajca kresťanskej slobody a pokroku ako najväčší misionár so „starostlivosťou o všetky cirkvi“ v srdci ako vykladateľ kresťanského systému doktríny ako otec kresťanskej teológie. Peter bol mužom činu, vždy sa ponáhľal a bol pripravený prevziať vedenie ako prvé, aby vyznal Krista, a ako prvé kázalo o Kristovi v deň Turíc Pavla, muža, ktorý je rovnako silný v slove a skutkoch Jána, muža mystickej kontemplácie. Peter bol nepoučiteľný a celkom praktický Paul, učenec a mysliteľ, ako aj robotník John, teozof a vizionár. Peter bol sangvinický, horlivý, impulzívny, nádejný, dobrosrdečný, naklonený náhlym zmenám, „dôsledne nekonzistentný“ (aby som použil aristotelovskú frázu) Pavol bol cholerický, energický, odvážny, ušľachtilý, nezávislý a nekompromisný, asi melancholický, introvertný, zdržanlivý, horiaci v láske ku Kristovi a nenávisti voči Antikristovi. Petrove epištoly sú plné sladkej milosti a pohodlia, výsledkom hlbokého poníženia a bohatých skúseností, tie Pavlove oplývajú prísnymi myšlienkami a logickými argumentmi, ale občas sa zdvihnú až k výšinám nebeskej výrečnosti, ako v serafickom opise lásky a víťazného víťazstva. paean ôsmej kapitoly Rimanov Jánove spisy sú jednoduché, pokojné, hlboké, intuitívne, vznešené, nevyčerpateľné.

Chceli by sme vedieť viac o osobných vzťahoch týchto pilierov-apoštolov, musíme sa však uspokojiť s niekoľkými radami. Pracovali v rôznych oblastiach a len málokedy sa vo svojom uponáhľanom živote stretli tvárou v tvár. Čas bol príliš drahocenný, ich práca príliš vážna, na sentimentálne radosti z priateľstva. Paul išiel do Jeruzalema a.d. 40, tri roky po jeho obrátení, s výslovným cieľom osobne sa zoznámiť s Petrom a strávil s ním dva týždne, nevidel nikoho z ostatných apoštolov, ale iba Jakuba, Pánovho brata. 236 S piliermi-apoštolmi sa stretol na konferencii v Jeruzaleme, a.d. 50, a uzavrel s nimi mierový konkordát o deľbe práce a otázku obriezky, ktorú mu starší apoštoli a Barnabášovi poskytli „pravé ruky spoločenstva“ na znak bratstva a vernosti. 237 Onedlho nato sa Paul stretol s Petrom tretíkrát v Antiochii, ale otvorene sa s ním stretol vo veľkej otázke kresťanskej slobody a spojenia židovských a pohanských obrátených. 238 Zrážka bola len dočasná, ale výrazne odhalila hlboký rozruch a kvasenie apoštolského veku a predznamenala budúce antagonizmy a zmierenia v cirkvi. O niekoľko rokov neskôr (57. p. N. L.) Sa Pavol naposledy zmienil o Kéfasovi a Pánových bratoch za právo uzavrieť manželstvo a vziať si so sebou manželku na jeho misijné cesty. 239 Peter ich vo svojom prvom liste Pavlovým cirkvám potvrdzuje v ich pavlínskej viere a vo svojom druhom liste, svojej poslednej vôli, láskyplne schvaľuje listy svojho „milovaného brata Pavla“, pričom však dodáva charakteristickú poznámku. “, ktorú musia všetci komentátori uznať za pravdivú, že (aj popri príbehu o scéne v Antiochii) sú v nich„ niektoré veci ťažko pochopiteľné “. 240 Podľa tradície (ktorá sa výrazne líši v detailoch) sa veľkí predstavitelia židovského a nežidovského kresťanstva stretli v Ríme, boli súdení a odsúdení spoločne, rímsky občan, Pavla, na meči na Ostianskej ceste v Tre Fontane. Petra, galilejského apoštola, k ponižujúcejšej smrti kríža na kopci Janiculum. Ján často spomína Petra vo svojom evanjeliu, najmä v prílohe 241, ale nikdy nemenuje Pavla, stretol ho, ako sa zdá, iba raz mu v Jeruzaleme dal pravú ruku spoločenstva a stal sa jeho nástupcom v plodnej oblasti Malej Ázie. , a postavil na svojom základe.

Peter bol hlavným aktérom v prvej etape apoštolského kresťanstva a splnil proroctvo svojho mena pri položení základov cirkvi medzi Židmi a pohanmi. V druhej etape je zatienený mocnými Pavlovými prácami, ale po apoštolskom veku opäť vynikne v pamäti cirkvi. Rímske prijímanie si ho vybralo ako svojho špeciálneho patróna a ako prvého pápeža. Vždy je pomenovaný pred Pavlom. Jemu je zasvätená väčšina kostolov. V mene tohto chudobného galilejského rybára, ktorý nemal ani zlato, ani striebro a bol ukrižovaný ako zločinec a otrok, trojkorunoví pápeži zosadili kráľov, otriasli impériami, udeľovali požehnania a kliatby na zemi i v očistci, ba dokonca teraz si nárokujte moc neomylne vyriešiť všetky otázky kresťanskej náuky a disciplíny pre katolícky svet.

Pavol bol hlavným aktérom druhej etapy apoštolskej cirkvi, apoštolom pohanov, zakladateľom kresťanstva v Malej Ázii a Grécku, emancipátorom nového náboženstva z jarma judaizmu, ohlasovateľom evanjelikálnej slobody, štandardom -nositeľ reformy a pokroku. Jeho riadiaci vplyv bol cítiť aj v Ríme a je jasne viditeľný v skutočnom Klementovom liste, ktorý ho viac zohľadňuje ako Peter. Ale čoskoro nato je takmer zabudnutý, okrem mena. Skutočne je spájaný s Petrom ako zakladateľom rímskej cirkvi, ale v sekundárnom rade je jeho List Rimanom málo čítaný a Rimanmi chápaný až dodnes, jeho kostol leží mimo hradieb večného mesta, pričom Petra je jeho hlavnou ozdobou a slávou. V samotnej Afrike ho ocenil predovšetkým drsný a vytrvalý Tertulián, plnšie hlboký Augustín, ktorý prešiel podobnými kontrastmi vo svojej náboženskej skúsenosti, ale Augustínove pavlínske doktríny hriechu a milosti nemali na východnú cirkev žiaden vplyv, a boli. prakticky premožený v západnej cirkvi pelagickými tendenciami. Protikatolícki heretici a sektári dlho používali a zneužívali Pavlovo meno mimo vládnucej ortodoxie a hierarchie na protest proti novému jarmo tradicionalizmu a obradualizmu. Ale v šestnástom storočí oslavoval skutočné vzkriesenie a inšpiroval evanjelickú reformáciu. Potom boli jeho Listy Galaťanom a Rimanom znova publikované, vysvetlené a Lutherovým a Kalvínovým jazykom trúbky aplikované. Potom bol jeho protest proti judaizujúcemu fanatizmu a zákonnému otroctvu obnovený a práva kresťanskej slobody sa presadzovali v najväčšom rozsahu. Svätý Augustín nevynímajúc, Martin Luther, kedysi zmluvný mních, potom prorok slobody, má najväčšiu príbuznosť v slove a v práci s apoštolom pohanov a od tej doby, keď Pavlov génius vládol teológii a náboženstvo protestantizmu. Keď bolo Kristovo evanjelium vyhnané z Jeruzalema, aby požehnal pohanov, bola Pavlova epištola Rimanom vyhnaná z Ríma, aby osvietila a emancipovala protestantské národy na ďalekom severe a na ďalekom západe.

Svätý Ján, najintímnejší spoločník Ježiša, apoštola lásky, vidiaci, ktorý sa pozeral späť na ante-pozemský začiatok a dopredu na post-pozemský koniec všetkých vecí a ktorý má vydržať až do príchodu Pána držal bokom od aktívnej časti sporov medzi židovským a pohanským kresťanstvom. V Skutkoch a epištole Galaťanom sa javí prominentný ako jeden z apoštolov piliera, ale nie je o ňom ani slovo. V tajuplnom tichu, s rezervovanou silou, čakal na svoj vhodný čas, ktorý neprišiel, kým Peter a Paul nedokončili svoju misiu. Potom, po ich odchode, odhalil skryté hĺbky svojej geniality vo svojich podivuhodných spisoch, ktoré predstavujú posledné a vrcholné dielo apoštolskej cirkvi. Ján nebol nikdy úplne pochopený, ale počas všetkých období cirkevných dejín bolo cítiť, že najlepšie rozumie a vykresľuje Majstra, a napriek tomu môže hovoriť posledné slovo v konflikte vekov a začať éru harmónie a mieru. . Paul je hrdinský kapitán cirkevných militantov, Ján mystický prorok cirkvi víťazný.

Ďaleko nad všetkými, počas celého apoštolského veku a všetkých nasledujúcich vekov, stojí jeden veľký Majster, od ktorého čerpali inšpiráciu Peter, Pavol a Ján, ktorému sa klaňali vo svätej adorácii a ktorému jedinému slúžili a oslavovali ho v živote i v smrti. a na koho vo svojich spisoch stále poukazujú ako na dokonalý obraz Boha, ako Spasiteľa od hriechu a smrti, ako Darcu večného života, ako božskú harmóniu protichodných vyznaní a škôl, ako Alfu a Omegu kresťana viera.

§22. Kritická rekonštrukcia dejín apoštolského veku.

" Die Botschaft hör ’ich wohl, alele mir mir fehlt der Glaube. "

Nikdy v histórii cirkvi nebol pôvod kresťanstva s jeho pôvodnými dokumentmi tak dôkladne preskúmaný z úplne opačných hľadísk ako v súčasnej generácii. Zapojilo to čas a energiu mnohých najschopnejších vedcov a kritikov. Taký je význam a sila tejto útlej knihy, ktorá „obsahuje múdrosť celého sveta“, že si vyžaduje stále nové skúmanie a uvedie vážne mysle do všetkých odtieňov viery a nevery v pohyb, akoby ich samotný život závisel na prijatie alebo odmietnutie. Neexistuje žiadna skutočnosť alebo doktrína, ktorá by nebola dôkladne preskúmaná. Celý život Krista a práce a spisy apoštolov s ich tendenciami, antagonizmami a zmierením sú teoreticky reprodukované medzi vedcami a skúmané zo všetkých možných aspektov. Postapoštolský vek bol nevyhnutne zapojený do procesu vyšetrovania a postavený do nového svetla.

Veľkým biblistom medzi otcami išlo predovšetkým o čerpanie z posvätných záznamov o katolíckych doktrínach spásy a prikázania svätého života, reformátori a staršie protestantské božstvá ich znova študovali so zvláštnym zanietením pre evanjelické zásady, ktoré ich oddeľovali od Rímska cirkev, ale všetci stáli na spoločnom základe úctivej viery v božskú inšpiráciu a autoritu Písma. Súčasná doba je predovšetkým historická a kritická. Písmo je podrobené rovnakému procesu skúmania a analýzy ako akákoľvek iná literárna produkcia staroveku, bez iného účelu, ako zistiť skutočné skutočnosti prípadu. Chceme poznať presný pôvod, postupný rast a konečné dokončenie kresťanstva ako historického javu v organickom spojení so súčasnými udalosťami a myšlienkovými prúdmi. Celý proces, ktorým prešiel od betlehemských jasličiek po kríž na Kalvárii a z hornej miestnosti v Jeruzaleme k trónu cisárov, je potrebné reprodukovať, vysvetliť a pochopiť podľa zákonitostí pravidelného historického vývoja. A v tomto kritickom procese boli napadnuté a podkopané samotné základy kresťanskej viery, takže otázka teraz znie: „byť alebo nebyť“. Goetheho poznámka je taká hlboká, ako je pravda: „Konflikt viery a nevery zostáva vlastnou, jedinou a najhlbšou témou dejín sveta a ľudstva, ktorej sú podriadené všetky ostatné.“

Moderné kritické hnutie začalo, dá sa povedať, okolo roku 1830, je stále v plnom pokroku a pravdepodobne bude pokračovať až do konca devätnásteho storočia, pretože samotná apoštolská cirkev trvala sedemdesiat rokov, kým vyvinula svoje zdroje. . Najprv bolo obmedzené na Nemecko (Strauss, Baur a Tübingenská škola), potom sa rozšírilo do Francúzska (Renan) a Holandska (Scholten, Kuenen) a nakoniec do Anglicka („nadprirodzené náboženstvo“) a Ameriky, takže bitka teraz sa rozprestiera pozdĺž celého radu protestantizmu.

Existujú dva druhy biblickej kritiky, verbálne a historické.

Cieľom verbálnej alebo textovej kritiky je čo najskôr obnoviť pôvodný text gréckeho zákona z najstarších a najdôveryhodnejších zdrojov, a to z unciálnych rukopisov (najmä z Vatikánu a z Sinaja), z ante-nicénskych verzií, a patristické citáty. V tomto ohľade bol náš vek veľmi úspešný pomocou najdôležitejších objavov starovekých rukopisov. Neoceniteľnou prácou Lachmanna, ktorý zlomil cestu k správnej teórii (Nový zákon. Gr., 1831, veľké grécko-latinské vydanie, 1842–50, 2 zv.), Tischendorf (8. kritické vydanie, 1869–72, 2 zv.), Tregelles (1857, dokončené 1879), Westcott a Hort (1881, 2 zv. ), máme teraz miesto pomerne neskorých a skorumpovaných textus receptus Erasma a jeho nasledovníkov (Stephens, Beza a Elzevirovci), čo je základ bežných protestantských verzií, oveľa starší a čistejší text, ktorý musí byť odteraz základom všetkých revidovaných prekladov. Po ťažkom boji medzi tradičnými a progresívnymi školami je teraz v tomto základnom oddelení biblického učenia pozoruhodný stupeň harmónie medzi kritikmi. Nový text je v skutočnosti starším textom a reformátori sú v tomto prípade reštaurátormi. Výsledky nie sú znepokojujúce pre vieru v Nový zákon, ale stanovili podstatnú integritu textu, bez ohľadu na stopäťdesiat tisíc čítaní, ktoré boli postupne zozbierané zo všetkých zdrojov. Je pozoruhodné, že najväčšími textovými kritikmi devätnásteho storočia sú veriaci, a to nie v mechanickej alebo magickej inšpirácii, ktorá je neudržateľná a hodná obhajoby, ale v božskom pôvode a autorite kanonických spisov, ktoré spočívajú na faxe. silnejšie základy než akákoľvek konkrétna ľudská teória inšpirácie.

Historická alebo vnútorná kritika (ktorú Nemci nazývajú „vyššia kritika“) tu Kritik) sa zaoberá pôvodom, duchom a cieľom novozákonných spisov, ich historickým prostredím a organickým miestom vo veľkom intelektuálnom a náboženskom procese, ktorý vyústil do víťazného zriadenia katolíckej cirkvi druhého storočia. Predpokladal dva veľmi odlišné tvary pod vedením doktora Neandera v Berlíne († 1850) a doktora Baura v Tübingene († 1860), ktorí pracovali v baniach cirkevných dejín vo vzájomnej úctivej vzdialenosti a nikdy prišiel do osobného kontaktu. Neander a Baur boli obri, geniálni a vzdelaní si rovní, ale čestní a seriózni, ale duchom veľmi odlišní. Dali silný impulz historickému štúdiu a zanechali dlhý rad žiakov a nezávislých nasledovníkov, ktorí pokračujú v historicko-kritickej rekonštrukcii primitívneho kresťanstva. Ich vplyv je cítiť vo Francúzsku, Holandsku a Anglicku. Neander vydal svoje prvé vydanie Apoštolský vek v roku 1832, jeho Ježišov život (proti Straussovi) v roku 1837 (prvý zväzok jeho všeobecných cirkevných dejín sa objavil už v roku 1825, revidované vydanie. 1842) Baur napísal svoju esej o Korintské strany v roku 1831 jeho kritické vyšetrovanie kanonických evanjelií v rokoch 1844 a 1847, jeho „Paul„v roku 1845 (druhé vydanie Zeller, 1867) a jeho“Cirkevné dejiny prvých troch storočí„v roku 1853 (revidované 1860). Jeho žiak Strauss mu predchádzal so svojim prvým Leben Jesu (1835), ktorá vytvorila väčšiu senzáciu ako ktorékoľvek zo spomínaných diel, prekonala ju iba Renanova Vie de Jésus, takmer o tridsať rokov neskôr (1863). Renan reprodukuje a popularizuje Straussa a Baura pre francúzsku verejnosť s nezávislým učením a brilantným géniom a autor knihy „Supernatural Religion“ opakuje špekulácie Tübingen a Leyden v Anglicku. Na druhej strane biskup Lightfoot, vodca konzervatívnej kritiky, vyhlasuje, že sa od nemeckého neandera naučil viac ako od akéhokoľvek nedávneho teológa („Contemp. Review“ z roku 1875, s. 866. Matthew Arnold hovorí (Literatúra a dogma, Predslov, s. xix.): „Aby sme získali fakty, údaje vo všetkých záležitostiach vedy, ale predovšetkým v teológii a biblickom učení, ideme do Nemecka. Nemecko, a to je jej veľká česť, fakty vyhľadalo a vystavilo. A bez znalosti faktov nemôže žiadna jasnosť alebo poctivosť mysle v akejkoľvek štúdii urobiť nič, čo nemožno stanoviť príliš rigidne. “ Nemcom však odmieta „rýchlosť a jemnosť vnímania“. Na vyvodenie správnych záverov z faktov je potrebných niečo viac ako učenie a vnímanie: zdravý rozum a vyvážený úsudok. A keď sa zaoberáme posvätnými a nadprirodzenými skutočnosťami, potrebujeme v prvom rade úctivého ducha a vieru, ktorá je orgánom nadprirodzeného. Práve tu odchádzajú dve školy bez rozdielu národnosti, pretože viera nie je národným, ale individuálnym darom.

Dve antagonistické školy.

Dve teórie apoštolských dejín, zavedené Neandrom a Baurom, sú v zásade a v cieli protichodné a spája ich iba morálne puto úprimného hľadania pravdy. Jeden je konzervatívny a rekonštrukčný, druhý radikálny a deštruktívny. Prvý z nich prijíma kanonické evanjeliá a Skutky ako čestné, pravdivé a dôveryhodné spomienky na život Krista a práce apoštolov, druhý odmieta veľkú časť ich obsahu ako nehistorické mýty alebo legendy postapoštolského veku a podobne. druhá strana dáva neprimeranú zásluhu divokým kacírskym románikom druhého storočia. Jeden z nich vytvára zásadný rozdiel medzi pravdou, ako ju zachováva pravoslávna cirkev, a omylom, ktorý zastávajú kacírske strany, druhý vyhladzuje čiary a vkladá herézu do vnútorného tábora samotnej apoštolskej cirkvi.Jeden postupuje na základe viery v Boha a Krista, čo znamená vieru v nadprirodzené a zázračné, kdekoľvek je to dobre osvedčené, druhý vychádza z nedôvery v nadprirodzené a zázračné ako filozofickú nemožnosť a pokúša sa vysvetliť históriu evanjelia a apoštolská história z čisto prírodných príčin ako každá iná história. Jeden má morálny a duchovný aj intelektuálny záujem o Nový zákon, druhý čisto intelektuálny a kritický záujem. Jeden pristupuje k historickému skúmaniu so subjektívnou skúsenosťou božskej pravdy v srdci a vo svedomí a vie a cíti, že kresťanstvo je silou spásy od hriechu a omylu, druhý ho považuje za najlepšie spomedzi mnohých náboženstiev, ktoré sú určené. konečne ustúpiť zvrchovanosti rozumu a filozofie. Spor sa týka otázky, či v dejinách existuje Boh alebo nie, pretože súčasný boj v prírodných vedách sa zameriava na otázku, či v prírode existuje Boh alebo nie. Viera v osobného Boha všemohúceho a všadeprítomného v histórii a v prírode znamená možnosť nadprirodzeného a zázračného zjavenia. Absolútna sloboda od držby (Voraussetzungslosigkeit ako to požaduje Strauss) je úplne nemožné, “ex nihilo nihil fit."Na oboch stranách kontroverzie existuje predsudok, jeden pozitívny, druhý negatívny a musí medzi nimi rozhodnúť samotná história. Fakty musia ovládať filozofiu, nie filozofia fakty. Ak je možné zistiť, že Kristov život a apoštolskú cirkev je možné psychologicky a historicky vysvetliť iba prijatím nadprirodzeného prvku, o ktorom tvrdia, že každé ďalšie vysvetlenie iba zvyšuje náročnosť problému a nahrádza neprirodzený zázrak nadprirodzeným. Historik získal tento prípad, a je na filozofovi, aby svoju teóriu prispôsobil histórii. Povinnosťou historika nie je vytvárať fakty, ale ich zisťovať a potom skonštruovať svoju teóriu dostatočne široko, aby im všetkým poskytol pohodlný priestor.

Údajný antagonizmus v apoštolskej cirkvi.

Teória tübingenskej školy vychádza z predpokladu zásadného antagonizmu medzi židovským alebo primitívnym kresťanstvom reprezentovaným Petrom a nežidovským alebo pokrokovým kresťanstvom reprezentovaným Pavlom a všetky spisy Nového zákona rozdeľuje na tendenčné spisy ( Tendenzschriften ), ktoré nám nedávajú históriu čistú a jednoduchú, ale upravujú ju na doktrinálny a praktický cieľ v záujme jednej alebo druhej strany alebo kompromisu medzi nimi. 242 Pavlove epištoly Galaťanom, Rimanom, Prvému a Druhému Korinťanom-ktoré sú bez akýchkoľvek pochybností uznávané za pravé, ukazujú protižidovské a univerzálne kresťanstvo, ktorého samotného Pavla treba považovať za hlavného zakladateľa. Apokalypsa, ktorú zložil apoštol Ján v roku 69, ukazuje pôvodné židovské a zmluvné kresťanstvo v súlade s jeho postavením ako jedného z „pilierov“-apoštolov obriezky (Gal. 2: 9), a to je iba autentický dokument starších apoštolov.

Baur (Gesch. der christl. Kirche, I., 80 m²) a Renan (Svätý Pavol, ch. X.) zachádza tak ďaleko, že tvrdí, že tento skutočný Ján vylučuje Pavla zo zoznamu apoštolov (ap. 21:14, ktorý nenecháva priestor pre viac ako dvanástich), a nepriamo na neho útočí ako na „falošného Žida“ (Apok . 2: 9 3: 9), „falošný apoštol“ (2: 2), „falošný prorok“ (2:20) ako „Balám“ (2: 2, 6, 14 15 komp. Júda 11 2 Pet) 2:15) presne tak, ako ho Klementínske homílie napádajú pod menom Šimon Kúzelník a archetik. Renan tiež interpretuje celý List Juda, brata Jakuba, ako útok na Pavla, vydaný z Jeruzalema v súvislosti s židovskou protimisiou organizovanou Jakubom, ktorá takmer zničila Pavlovo dielo.

Ostatné spisy Nového zákona sú post-apoštolskými produkciami a ukazujú rôzne fázy unionistického hnutia, ktoré vyústilo do vzniku pravoslávnej cirkvi druhého a tretieho storočia. Skutky apoštolov sú katolíckym irenikom, ktorý harmonizuje židovské a nežidovské kresťanstvo tým, že liberalizuje Petra a uzatvára zmluvy alebo judaizuje Pavla, pričom skrýva rozdiel medzi nimi, a hoci bol pravdepodobne založený na predchádzajúcom príbehu Lukáša, nebol uvedený do súčasnej podoby predtým. koniec prvého storočia. Kanonické evanjeliá, bez ohľadu na predchádzajúce záznamy, na ktorých sú založené, sú podobne post-apoštolské, a preto nie sú dôveryhodné ako historické príbehy. Evanjelium podľa Jána je čisto ideálnou skladbou nejakého neznámeho gnostika alebo mystika hlbokého náboženského génia, ktorý sa s historickým Ježišom vysporiadal rovnako slobodne, ako sa Platón vo svojich Dialógoch zaoberal Sokratom, a ktorý s dokonalou literárnou schopnosťou dokončil tento zjednocujúci proces vo veku Hadriána, určite nie skôr, ako v tretej dekáde druhého storočia. Baur ju zvrhol až v roku 170, Hilgenfeld ju vrátil späť na 140, Keim na 130 a Renan do veku Hadriána.

Celá literatúra Nového zákona je teda reprezentovaná ako živý rast storočia, ako zbierka polemických a irenických traktátov apoštolských a post-apoštolských čias. Namiesto súčasnej, spoľahlivej histórie tu máme sériu intelektuálnych hnutí a literárnych fikcií. Božské zjavenie ustupuje subjektívnym víziám a klamom, inšpiráciu nahrádza vývoj, pravdu zmes pravdy a omylu. Apoštolská literatúra je postavená na roveň kontroverznej literatúre nicejského veku, ktorá vyústila do nicejského pravoslávia, alebo literatúre reformačného obdobia, ktorá viedla k vytvoreniu protestantského systému doktríny.

História sa nikdy neopakuje, napriek tomu sa rovnaké zákony a tendencie opäť objavujú v neustále sa meniacich formách. Táto moderná kritika je pozoruhodnou obnovou názorov kacírskych škôl v druhom storočí. Ebionitský autor pseudoklementínskych homílií a gnostický Marcion podobne predpokladal nezmieriteľný protiklad medzi židovským a pohanským kresťanstvom s týmto rozdielom, že prvý z nich vystupoval proti Pavlovi ako archetikovi a hanobiteľovi Petra, zatiaľ čo Marcion (asi 140) považoval Pavol ako jediný pravý apoštol a starší apoštoli ako židovskí prevrátenci kresťanstva následne odmietol celý Starý zákon a knihy Nového zákona, ktoré považoval za judaizovanie, pričom vo svojom kánone ponechal iba zmrzačené Lukášovo evanjelium a tonu Paulínskych Epištoly (s výnimkou pastierskych listov a epištoly Hebrejom). V očiach modernej kritiky sú títo divokí kacíri lepšími historikmi apoštolského veku ako autor Skutkov apoštolov.

Gnostická kacírstvo so všetkými svojimi deštruktívnymi tendenciami mala dôležité poslanie ako hnacia sila v starovekej cirkvi a svoje účinky zanechala na patristickej teológii. Takisto musí byť umožnené, aby tento moderný gnosticizmus urobil veľkú službu biblickému a historickému učeniu tým, že odstráni staré predsudky, otvorí nové cesty myslenia, odhalí nesmiernu fermentáciu prvého storočia, stimuluje výskum a prinúti celú vedeckú rekonštrukciu história vzniku kresťanstva a cirkvi. Výsledkom bude hlbšie a plnšie poznanie, nie k oslabeniu, ale k posilneniu našej viery.

Medzi učencami tejto vyššej kritiky je značný rozdiel a zatiaľ čo niektorí Baurovi žiaci (napr. Strauss, Volkmar) presiahli dokonca jeho postavenie, iní robia ústupky tradičným názorom. Najdôležitejšia zmena sa odohrala v Baurovej vlastnej mysli, pokiaľ ide o obrátenie Pavla, o ktorom sa konečne priznal, krátko pred svojou smrťou (1860), že je pre neho neriešiteľným psychologickým problémom, ktorý sa rovná zázraku. Ritschl, Holtzmann, Lipsius, Pfleiderer a najmä Reuss, Weizsäcker a Keim (ktorí sú rovnako bez ortodoxných predsudkov ako najpokročilejší kritici) upravili a opravili mnohé extrémne názory na školu v Tübingene. Dokonca aj Hilgenfeld, so všetkou horlivosťou pre „Fortschrittstheologie“ a proti „Rückschrittstheologie“, priznáva sedem namiesto štyroch Paulínskych epištol za autentické, priraďuje synoptické evanjeliá a epištoly Hebrejom (čo sa predpokladá, Napísal Apollos pred 70.Hist. Krit. Einleitung in das N. T. 1875, s. 197). Renan pripúšťa deväť Pavlových epištol, podstatnú pravosť Skutkov, a dokonca aj naratívne časti Jána, zatiaľ čo diskurzy odmieta ako domýšľavé, nafúknuté, metafyzické, nejasné a únavné! (Pozri jeho poslednú diskusiu na túto tému v L’église chrétienne , ch. I-V. s. 45 sqq.) Matthew Arnold a ďalší kritici obracajú toto tvrdenie a prijímajú diskurzy ako sublimačné zo všetkých ľudských skladieb, plné „nebeskej slávy“ (himmlische Herrlichkeiten, použiť výraz Keima, ktorý však štvrté evanjelium úplne odmieta). Schenkel (vo svojom Christusbild der Apostel , 1879) značne zmierňuje antagonizmus medzi Petrinizmom a Paulinizmom a priznáva (Predslov, s. Xi.), Že počas vyšetrovania bol „prinútený presvedčiť, že Skutky apoštolov sú dôveryhodnejším zdrojom informácií“ ako je bežne dovolené zo strany modernej kritiky, že staršie dokumenty hodné uznania sú okrem dobre známych My-zdroj (Wirquelle) sú v ňom obsiahnuté a že Paulinista, ktorý ho zložil, zámerne neskresľoval skutočnosti, ale iba ich staval do svetla, v ktorom sa mu javili a museli sa mu javiť z doby a okolností, za ktorých písal. Podľa mňa umelo nevyviedol na scénu ani Paulinizovaného Petra, ani Petrinizovaného Pavla, aby uviedol svojich čitateľov do omylu, ale zobrazil oboch apoštolov tak, ako ich v skutočnosti koncipoval na základe svojich neúplných informácií. . "Keim vo svojom poslednom diele (Aus dem Urchristenthum, 1878, rok pred jeho smrťou), dospel k podobnému záveru a dokazuje to (v kritickej eseji o Apostelkonvent(s. 64 - 89) v opozícii voči Baurovi, Schweglerovi a Zellerovi, napriek tomu z rovnakého hľadiska liberálnej kritiky a umožňujúce neskoršie dodatky podstatnú harmóniu medzi Skutkami a Listom Galaťanom, pokiaľ ide o apoštolskú konferenciu a konkordát z Jeruzalema. Ewald vždy kráčal svojou vlastnou cestou a odvážnou a svojvoľnou kritikou sa vyrovnal Baurovi, ale násilne mu oponoval a bránil Skutky a Jánovo evanjelium.

K týmto nemeckým hlasom môžeme pridať svedectvo Matthewa Arnolda, jedného z najodvážnejších a najrozsiahlejších zo širokých škôl a kritikov, ktorý ho so všetkým svojim obdivom k Baurovi predstavuje ako „nebezpečného sprievodcu“ a protestuje proti jeho predpokladu, že horká nenávisť voči Pavlovi a stĺpovým apoštolom, ktorá je úplne v rozpore s priznanou náboženskou veľkosťou Pavla a s blízkosťou apoštolských stĺpov k Ježišovi (Boh a Biblia, 1875, Predhovor, vii-xii). Pokiaľ ide o štvrté evanjelium, ktoré je v súčasnej dobe najpalčivejším bodom tejto pálčivej polemiky, ten istý autor po tom, ako si ho pozrel zvonku a zvnútra, dospel k záveru, že nie je „žiadnym fantastickým dielom, ale serióznym a neoceniteľným dielom“. dokument, plný incidentov daných tradíciou a skutočnými „Pánovými výrokmi“ “(s. 370), a že„ potom, čo bola najslobodnejšia kritika spravodlivo a striktne uplatnená. najdôležitejšie a najkrajšie veci vo štvrtom evanjeliu “(s. 372 sq.).

Aj keď v radoch deštruktívnej kritiky existujú známky rozpadu, historická pravda a pravosť novozákonných spisov našli naučených a schopných obrancov z rôznych hľadísk, ako napríklad Neander, Ullmann, CF Schmid (kolega Baura v Tübingene), Rothe, Dorner, Ebrard, Lechler, Lange, Thiersch, Wieseler, Hofmann (z Erlangenu), Luthardt, Christlieb, Beyschlag, Uhlhorn, Weiss, Godet, Edm. de Pressensé.

Anglická a americká myseľ sa tiež začala pomerne mužne a úspešne stretávať s týmito otázkami u vedcov ako Lightfoot, Plumptre, Westcott, Sanday, Farrar, G. P. Fisher, Ezra Abbot (na Autorstvo štvrtého evanjelia, 1880). Anglická a americká teológia nie je pravdepodobne dostatočne demoralizovaná týmito hyperkritickými špekuláciami na kontinente. Má pevnejšiu oporu v aktívnom cirkevnom živote a v presvedčení a náklonnosti ľudí. Nemecká a francúzska myseľ, podobne ako aténska, sa vždy snaží rozprávať a počuť niečo nové, zatiaľ čo angloamerická myseľ sa viac stará o to, čo je pravda, či už je to staré alebo nové. A pravda musí nakoniec zvíťaziť.

Svedectvo svätého Pavla o historickom kresťanstve.

Našťastie aj tá najnáročnejšia škola modernej kritiky nám ponecháva pevný oporný bod, z ktorého môžeme argumentovať pravdou kresťanstva, konkrétne štyri Pavlovy epištoly Galaťanom, Rimanom a Korinťanom, o ktorých sa vyslovuje, že sú nepochybne pravé a stali sa archimejskými. bod útoku na ostatné časti Nového zákona. Navrhujeme obmedziť sa na nich. Majú nanajvýš historický a doktrinálny význam a predstavujú prvú kresťanskú generáciu. Boli napísané v rokoch 54 až 58, teda štvrť storočia po ukrižovaní, keď starší apoštoli a väčšina hlavných očitých svedkov Kristovho života boli stále nažive. Sám spisovateľ bol Kristovým súčasníkom, žil v Jeruzaleme v čase veľkých udalostí, na ktorých spočíva kresťanstvo, bol v tesnom spojení so Sanhedrinom a Kristovými vrahmi, ktorý nebol zaslepený priaznivými predsudkami, ale bol násilným prenasledovateľom. každý motív na ospravedlnenie svojho nepriateľstva a po svojom radikálnom obrátení (ad 37) sa spojil s pôvodnými učeníkmi a mohol sa naučiť ich osobnú skúsenosť z vlastných pier (Gal. 1:18 2: 1–11).

Teraz v týchto priznaných dokumentoch najlepšie vzdelaných apoštolov máme najjasnejší dôkaz o všetkých veľkých udalostiach a pravdách primitívneho kresťanstva a uspokojivú odpoveď na hlavné námietky a ťažkosti moderného skepticizmu. 243

1. Hlavné skutočnosti v Kristovom živote, jeho božskom poslaní, narodení zo ženy, kráľovskom dome Dávidovom, jeho svätom živote a príklade, jeho zrade, vášni a smrti za hriechy sveta, jeho vzkriesení na tretí deň, jeho opakované prejavy učeníkom, jeho nanebovzatie a povýšenie na pravicu Božiu, odkiaľ sa vráti, aby súdil ľudstvo, uctievanie Krista ako Mesiáša, Pána a Spasiteľa od hriechu, večného Syna Boh tiež vyvolenie Dvanástich, ustanovenie krstu a Večere Pánovej, poslanie Ducha Svätého, založenie cirkvi. Paul sa často zmieňuje o týchto skutočnostiach, najmä o ukrižovaní a vzkriesení, nie spôsobom podrobného rozprávania, ale mimochodom a v súvislosti s doktrinálnymi výkladmi a exhortáciami adresovanými mužom, ktorí ich už poznajú z ústneho kázania a poučovania. Porovn. Gal 3:13 4: 4–6 6:14 Rim. 1: 3 4:24, 25 5: 8–21 6: 3–10 8: 3–11, 26, 39 9: 5 10: 6, 7 14: 5 15: 3 1 Kor. 1:23 2: 2, 12 5: 7 6:14 10:16 11: 23–26 15: 3–8, 45–49 2 Kor. 5:21.

2. Pavlovo vlastné obrátenie a výzva k apoštolstvu osobným zjavením sa mu vznešeného Vykupiteľa z neba. Gal. 1: 1, 15, 16 1 Kor. 9: 1 15: 8.

3. Vznik a rýchly pokrok kresťanskej cirkvi vo všetkých častiach rímskej ríše, od Jeruzalema po Antiochiu a Rím, v Judsku, v Sýrii, v Malej Ázii, v Macedónsku a Achájsku. Viera rímskej cirkvi bola podľa jeho slov známa „po celom svete“ a „na každom mieste“ boli ctitelia Ježiša ako svojho Pána. A tieto malé cirkvi medzi sebou udržiavali živý a aktívny styk, a hoci ich založili rôzni učitelia a rozptyľovali ich názorové a praktické rozdiely, uctievali toho istého božského Pána a tvorili jedno bratstvo veriacich. Gal. 1: 2, 22 2: 1, 11 Rim. 1: 8 10:18 16:26 1 Kor. 1:12 8: 1 16:19, atď.

4. Prítomnosť zázračných síl v cirkvi v tej dobe. Sám Pavol konal znamenia a mocné skutky apoštola. ROM. 15:18, 19 1 Kor. 2: 4 9: 2 2 Kor. 12:12. Nevynakladá však veľký dôraz na vonkajšie zmysluplné zázraky a viac zohľadňuje vnútorné morálne zázraky a neustále prejavy sily Ducha Svätého pri regenerácii a posväcovaní hriešnych ľudí v úplne skazenom stave spoločnosti. 1 Kor. 12 až 14 6: 9–11 Gal. 5: 16–26 Rim. 6 a 8.

5. Existencia veľmi vážnych polemík v týchto mladých cirkvách, nie v skutočnosti o veľkých skutočnostiach, na ktorých bola založená ich viera a ktoré boli plne priznané na oboch stranách, ale o doktrinálnych a rituálnych záveroch z týchto skutočností, najmä o otázke pokračujúca povinnosť obriezky a mojžišovského zákona a osobná otázka apoštolskej autority Pavla. Judaizéri zachovali vynikajúce nároky starších apoštolov a obvinili ho z radikálneho odklonu od úctyhodného náboženstva ich otcov, pričom Pavol proti nim použil argument, že Kristova zmierujúca smrť a jeho vzkriesenie boli zbytočné a zbytočné, ak ospravedlnenie pochádza zo zákona. . Gal. 2:21 5: 2–4.

6. Základná doktrinálna a duchovná harmónia Pavla so staršími apoštolmi bez ohľadu na ich rozdiely v názore a oblasti práce. Tu silne stojí proti svedectvu Listu Galaťanom 2: 1–10, ktorý je silnou oporou skeptickej školy. Pavol totiž výslovne uvádza, že „pilier“-apoštoli obriezky, Jakub, Peter a Ján na konferencii v Jeruzaleme a.d. 50 schválil evanjelium, ktoré kázal počas predchádzajúcich štrnástich rokov, že mu „nič neudelili“, nedal mu žiadne nové pokyny, neuložil mu žiadne terajšie termíny ani žiadne bremeno, ale že, naopak, uznal Božiu milosť v ňom a jeho špeciálne poslanie pohanom a dal mu a Barnabášovi „pravé ruky spoločenstva“ na znak ich bratstva a vernosti.Jasne a ostro rozlišuje medzi apoštolmi a „privádzanými falošnými bratmi, ktorí prišli špehovať našu slobodu, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, aby nás uviedli do otroctva“, a ktorým by sa nepoddal, „Nie, nie na hodinu.“ Najťažšie slová, ktoré má pre židovských apoštolov, sú epitetá cti, ktoré ich nazýva, piliere cirkvi, „muži s vysokou povesťou“ (oiJ stu'loi, oiJ dokou'nte “, Gal. 2: 6, 9) pričom sa v úprimnej pokore považoval za „najmenšieho z apoštolov“, pretože prenasledoval Božiu cirkev (1 Kor. 15: 9).

Toto Pavlovo tvrdenie robí jednoducho nemožným a absurdným predpokladať (s Baurom, Schweglerom, Zellerom a Renanom), že John mal tak protirečiť a urážať sa, aby zaútočil v Apokalypse na toho istého Pavla, ktorého poznal ako brata. počas svojho života ako falošný apoštol a predstavený satanskej synagógy po jeho smrti. Takéto bezohľadné a monštruózne tvrdenie robí z Paula alebo z Jána klamára. Antinomickí a antikristovskí heretici apokalypsy, ktorí by sa ponorili do najrôznejších morálnych a obradných znečistení (ap. 2:14, 15), by Pavol odsúdil rovnako ako Ján, áno, on sám vo svojom rozlúčkovom príhovore k Efezu starší, prorocky predpovedali a opisovali takých učiteľov ako „ťažkých vlkov“, ktorí po jeho odchode vstúpia medzi nich alebo povstanú uprostred nich, pričom nešetria stádom (Skutky 20:29, 30). Pokiaľ ide o otázku smilstva, bol v úplnom súlade s učením apokalypsy (1 Kor. 3:15, 16 6: 15–20) a s otázkou jesť mäso obetované modlám Gr215 (rA fi8coX6zvra), hoci to považoval za samo o sebe ľahostajné, vzhľadom na márnosť modiel, napriek tomu to odsúdil, kedykoľvek to urážalo slabé svedomie svedomitejších židovských obrátencov (1 Kor. 8: 7–13 10: 23–33 Rim. (14: 2, 21) a bolo to v súlade s nariadením Apoštolského koncilu (Skutky 15:29).

7. Paulova zrážka s Petrom v Antiochii, Gal. 2: 11–14. čo je skutočnou oporou tübingenskej teórie, dokazuje pravý opak. Pretože nešlo o rozdiel v princípe a doktríne, naopak, Pavol výslovne tvrdí, že Peter spočiatku slobodne a obvyklým spôsobom (označte nedokonalého sunhvsqien, Gal. 2:12) spojeným s pohanskými konvertitmi ako bratmi v Kristovi, ale bol zastrašovaný vyslanci bigotných židovských konvertitov v Jeruzaleme a konali proti svojmu lepšiemu presvedčeniu, ktoré mal od videnia v Joppe (Skutky 10: 10–16) a ktoré tak odvážne vyznal na koncile v Jeruzaleme (Skutky 15: 7) –11) a uskutočnené v Antiochii. Máme tu toho istého impulzívneho, pôsobivého, premenlivého učeníka, prvého, ktorý priznal a prvého zaprel svojho Majstra, ale rýchlo sa k nemu vrátil v trpkom pokání a úprimnej pokore. Práve pre túto nejednotnosť správania, ktorú Pavol nazýval výrazom disimulácia alebo pokrytectvo, ho vo svojej nekompromisnej zanietenosti pre veľký princíp kresťanskej slobody verejne potrestal pred cirkvou. Verejnú krivdu bolo potrebné verejne napraviť. Podľa Tübingenovej hypotézy by pokrytectvo bolo v úplne opačnom Peterovom konaní. Tiché podanie Petra pri tejto príležitosti dokazuje jeho rešpekt k mladšiemu kolegovi a hovorí rovnako o jeho chvále, ako o jeho slabosti. Že odcudzenie bolo len dočasné a nerozbilo ich bratský vzťah, je zrejmé z úctivého, aj keď úprimného spôsobu, akým sa niekoľko rokov po udalosti navzájom odkazujú ako kolegovia apoštoli, porov. Gal. 1:18, 19 2: 8, 9 1 Kor. 9: 5 2 Pet. 3:15, 16, a zo skutočnosti, že Mark a Silas spájali články medzi nimi a striedavo im slúžili. 244

List Galaťanom potom poskytuje správne riešenie obtiažnosti a v zásade potvrdzuje popis Skutkov. Dokazuje súlad a rozdiel medzi Pavlom a staršími apoštolmi. Odhaľuje hypotézu, že stáli vo vzájomnom vzťahu ako Marcioniti a Ebioniti v druhom storočí. Toto boli potomkovia heretici apoštolského veku, „falošných bratov zákerne privedených“ (Yeudavdelfoi pareivsaktoi , Gal. 2: 4), zatiaľ čo praví apoštoli uznávali a naďalej uznávali rovnakú Božiu milosť, ktorá sa skutočne uskutočnila prostredníctvom Petra pri obrátení Židov a prostredníctvom Pavla pri obrátení pohanov. Že judaizéri mali apelovať na židovských apoštolov a antinomických gnostikov na Pavla, ako na svoju autoritu, nie je prekvapujúcejším ako apel moderných racionalistov na Luthera a reformáciu.

Diskutovali sme teda na začiatku a dlhší čas o zásadnom rozdiele medzi dvoma stanoviskami, z ktorých sa teraz pozerá na históriu apoštolskej cirkvi, a potvrdili sme naše vlastné celkové stanovisko k tejto kontroverzii.

Nemožno predpokladať, že všetky nejasné body už boli uspokojivo objasnené, alebo budú niekedy vyriešené mimo možnosti sporu. Musí existovať určitý priestor pre vieru v toho Boha, ktorý sa zjavil dostatočne jasne v prírode a v histórii na posilnenie našej viery a ktorý je dostatočne skrytý na to, aby vyskúšal našu vieru. Niektoré medzihviezdne priestory budú vždy prázdne na oblohe apoštolského veku, aby sa ľudia mohli o to intenzívnejšie pozerať na jasné hviezdy, pred ktorými postapoštolské knihy miznú ako fakle. Starostlivé štúdium cirkevných spisovateľov druhého a tretieho storočia, a najmä mnohých apokryfných Skutkov, epištol a apokalypsy, zanecháva v mysli silný dojem o nesmiernej nadradenosti Nového zákona v čistote a pravdivosti, jednoduchosti a majestátnosti. a táto nadradenosť poukazuje na špeciálnu agentúru Božieho Ducha, bez ktorej je táto kniha kníh nevysvetliteľným tajomstvom.

§ 23. Chronológia apoštolského veku.

Pozri práce citované v § 20 str. 193, 194, najmä Wieseler. Porovn. tiež, Hackett ďalej Akty22 až 30 (tretie vydanie).

Chronológia apoštolského veku je čiastočne istá, prinajmenšom v priebehu niekoľkých rokov, čiastočne dohadová: istá, pokiaľ ide o hlavné udalosti z r. 30 až 70, dohadné, pokiaľ ide o intervenčné body, a posledných tridsať rokov prvého storočia. Pramene sú Nový zákon (najmä Skutky apoštolské), Josephus a rímski historici. Zvlášť cenný je tu Josephus († 37, † 103), ktorý napísal židovskú históriu až do zničenia Jeruzalema.

Nasledujúce dátumy sú viac -menej isté a akceptované väčšinou historikov:

1. Založenie kresťanskej cirkvi na sviatok Turíc v máji a.d. 30. To je za predpokladu, že sa Kristus narodil pred n. L. 4 alebo 5 a bol ukrižovaný v apríli a.d. 30, vo veku tridsaťtri rokov.

2. Smrť kráľa Herodesa Agrippu I. a.d. 44 (podľa Josephusa). Tým sa určuje dátum predchádzajúceho mučeníctva Jakuba staršieho, Petrovho uväznenia a prepustenia Skutky 12: 2, 23).

3. Apoštolský koncil v Jeruzaleme, a.d. 50 (Skutky 15: 1 štvorcový. Gal. 2: 1–10). Tento dátum sa zistí počítaním späť k Pavlovmu obráteniu a dopredu k cisárskemu zajatiu. Pavol bol pravdepodobne obrátený v roku 37 a od tejto udalosti do koncilu uplynulo „štrnásť rokov“. Chronológovia sa však líšia v roku Pavlovho obrátenia, medzi 31 a 40. 245

4. Dátumy listov Galaťanom, Korinťanom a Rimanom medzi 56 a 58. Dátum Listu Rimanom je možné stanoviť takmer na mesiac z jeho vlastných údajov v kombinácii s vyhláseniami zo Skutkov. Bolo to napísané predtým, ako bol apoštol v Ríme, ale keď bol na ceste do Jeruzalema a Ríma na ceste do Španielska, 246 potom, čo dokončil svoje zbierky v Macedónsku a Achájsku pre chudobných bratov v Judsku 247 a poslal list cez Phebe, diakoniu kongregácie vo východnom prístave v Korinte, kde bol v tom čase. 248 Tieto údaje jasne poukazujú na jar roku 58, pretože v tom roku bol zajatý v Jeruzaleme a prevezený do Cézarey.

5. Pavlovo zajatie v Cézarei, a.d. 58 až 60, počas prokuratúry Felixa a Festusa, ktorí zmenili miesto v 60 alebo 61, pravdepodobne v 60. Tento dôležitý dátum môžeme zistiť kombináciou z niekoľkých pasáží v knihách Josephus a Tacitus. 249 Umožňuje nám to zároveň spätným zúčtovaním napraviť niektoré predchádzajúce udalosti v živote apoštola.

6. Pavlovo prvé zajatie v Ríme, a.d. 61 až 63. Vyplýva to z predchádzajúceho dátumu v súvislosti s vyhlásením v Skutkoch 28:30.

7. Listy rímskeho zajatia, Filipanom, Efezanom, Kolosanom a Filemona, a.d. 61–63.

8. Neronské prenasledovanie, a.d. 64 (desiaty rok Nera, podľa Tacita). K mučeníctvu Pavla a Petra došlo buď vtedy, alebo (podľa tradície) o niekoľko rokov neskôr. Otázka závisí od druhého rímskeho zajatia Pavla.

9. Zničenie Jeruzalema Titom, a.d. 70 (podľa Josepha a Tacita).

10. Jánova smrť po nástupe Trajana, a.d. 98 (podľa všeobecnej cirkevnej tradície).

Dátumy synoptických evanjelií, Skutkov, pastierskych listov, Hebrejov a Petrových, Jakubových a Judových listín nie je možné presne určiť, okrem toho, že boli zostavené pred zničením Jeruzalema, väčšinou medzi 60 a 70. Spisy Jána boli napísané po tomto dátume a na konci prvého storočia, okrem Apokalypsy, ktorú niektorí z najlepších vedcov z vnútorných údajov priradili k roku 68 alebo 69, medzi smrťou Nera a zničením Jeruzalema.

Podrobnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Chronologická tabuľka apoštolského veku.

Udalosti v rímskej ríši

Smrť Herodesa I. alebo Veľkého (a.u. 750, alebo bc. 4).

Rímsky cisár Augustus, B. C. 27-a.d. 14.

Jeho návšteva chrámu v dvanástich rokoch

Cyrenius (Quirinius), guvernér Sýrie (druhýkrát). Registrácia alebo „zdanenie“. Skutky 5:37. Vzbura „Judáša Galilejského“. Coponius prokurátor Judska. Prokurátor Marcus Ambivius.

Tiberiusov kolega Augustus

Prokurátor Annius Rufus (asi)

Prokurátor Valerius Gratus

Augustus zomiera. Jediný cisár Tiberius (14–37)

Prokurátor Piláta Pontského od a.d. 26

Kaifáš veľkňaz z a.d. 26

Jeho ukrižovanie, vzkriesenie (apríl) a nanebovzatie (máj).

Zostúpenie Ducha Svätého na Letnice. Narodeniny Cirkvi (máj). Akty, kap. 2.

Prokurátor Marcellus. Piláta poslal do Ríma prefekt Sýrie.

Mučeníctvo Štefana. Skutky, kap. 7. Peter a Ján v Samárii. Akty, kap. 8. Obrátenie Saula. Akty, kap. 9, komp. 22 a 26 a Gal. 1:16 1 Kor. 15: 8.

Maryllus vymenoval za Hipparcha.

Herodes Agrippa I. judský a samársky kráľ

Saulov útek z Damasku a prvá návšteva Jeruzalema (po jeho obrátení). Gal. 1:18. Prijatie Kornélia do Cirkvi. Akty, chs. 10 a 11.

Prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme. James starší, syn Zebedeov, sťal hlavu. Peter uväznený a dodaný. Odchádza z Palestíny. Skutky 12: 2–23. Druhá Pavlova návšteva Jeruzalema s almužnou z cirkvi v Antiochii. Skutky 11:30.

Herodes Agrippa I. zomiera v Cézarei

Pavol je vyčlenený ako apoštol. Skutky 13: 2.

Cuspius Fadus, prokurátor Judska. Prokurátor Tiberius Alexander

Prokurátor Ventidius Cumanus

Prvá Pavlova misijná cesta s Barnabášom a Markom, Cyprus, Pisidia, Lystra, Derbe. Návrat do Antiochie. Pôsobí chs. 13 a 14. The Epištola Jakuba (rôzne datované od 44 do 62). Apoštolský koncil v Jeruzaleme. Konflikt medzi židovským a pohanským kresťanstvom. Pavlova tretia návšteva Jeruzalema s Barnabášom a Titom. Mierová úprava otázky obriezky. Akty, kap. 15 a Gal. 2: 1–10. Dočasná kolízia s Petrom a Barnabášom v Antiochii. Gal. 2: 11-14.

Pavol sa vydáva na svoju druhú misijnú cestu z Antiochie do Malej Ázie (Cilicia, Lycaonia, Galatia, Troas) a Grécka (Philippi, Solún, Beraea, Atény, Korint). Christianizácia Európy. Skutky, 15:36 až 18:22.

Prokurátor Antonius Felix

Pavla v Korinte rok a pol. Píše najprv a Druhé listy Tesaloničanom z Korintu.

Tetrarchia trachonitídy udelená Herodesovi Agrippovi II. (Poslednému z rodu Herodianovcov).

Claudiusov dekrét o vykázaní Židov z Ríma.

Pavla, štvrtá návšteva Jeruzalema (jar). Krátky pobyt v Antiochii. Vchádza (jeseň, 54) na svoju tretiu misijnú cestu, ktorá zaberá asi štyri roky. Pavla v Efeze, 54 až 57. Skutky, kap. 19.

Vzbura Sicarii, na čele ktorej je Egypťan (Skutky, 21:38).

Paul píše Galaťania (?) z Efezu, alebo z nejakej časti Grécka na svojej ceste do Korintu (57). Akty, kap. 20.

Píše Paul Prvá epištola do Korinťania z Efezu začína pre Macedónsko a píše Druhý list do Korinťania z Macedónska.

Epištola do Rimania z Korintu, kde strávil tri mesiace. Návšteva (piatykrát) Jeruzalema zadržali, predviedli pred Felixa a uväznili v Cezarei na dva roky. Skutky, 21:37 až 26:31.

Pavol sa objaví pred Festom, apeluje na Caesara, je poslaný do Talianska (na jeseň). Vrak lode na Malte. Akty, chs. 27 a 28.

Prokurátor Porcius Festus

Prichádza do zajatia v Ríme (na jar).

Veľvyslanectvo z Jeruzalema do Ríma rešpektujúce múr.

Britská vojna s Boadiceou

Paul píše Filipanom, Efezanom, Kolosanom, Filemonovi, zo svojho väzenia v Ríme.

Apollonius z Tyany na olympijských hrách

Mučeníctvo Jakuba, Pánovho brata, v Jeruzaleme (podľa Josepha alebo 69 podľa Hegesippa).

Paul bol údajne prepustený. Skutky, 28:30

List Hebrejom, napísané z Talianska po prepustení Timotea (kap. 13:23).

Prokurátor Gessius Florus

Veľký požiar v Ríme (v júli), prvé cisárske prenasledovanie kresťanov (umučenie Petra a Pavla)

Prvá epištola Petra. Epištola z Jude (?). Druhý list Petra.

Synoptický Evanjeliá a Akty.

Seneca a Lucana usmrtili Nero

Začiatok veľkej vojny medzi Rimanmi a Židmi

Paul navštevuje Krétu a Macedónsko a píše Prvá epištola Timotejovi, a List Titovi (?). 25 0 píše Paul Druhý list Timotejovi (?).


Daytona a definícia šialenstva

Ďalší rok, ďalší nadpis.

Predná strana dnešného rána/nad skladacím bannerom v denníku Daytona Beach News-Journal kričala:

„Nákladné auto Daytona Meet Snarls A-1-A“

V záujme stručnosti sa nebudem zaoberať nespočetnými komentármi na Facebooku, ktoré opisujú neoficiálne dôkazy, ktoré tento víkend poskytli obyvatelia pláže - alebo rovnako vášnivé konkurenčné názory tých, ktorým sa udalosť páčila, a vnímajú ju ako ďalšie dočasné požehnanie pre našu bojujúcu pohostinnosť. priemyslu.

Stačí povedať, že bol víkend rôzne podľa toho, na ktorej strane lôžka nákladného auta nasiaknutého pivom ste sedeli. .

(Neobťažovalo ma to. Nie som najchytrejší chlap, akého poznáte, ale naučil som sa cennú lekciu, ako sa dvakrát dotknúť horúcej pece –, takže som sa na víkend dostal do pekla.)

Povedzme len, že (ešte raz) rozstrapkané nervy obyvateľov oblasti zostávajú surové po najnovšom prílete hlučných (sem vložte motorizovanú dopravu), ktorí z našich ulíc urobili preplnenú ulicu a naše plážové štvrte na Party Central, pretože oblasť rezortu Daytona Beach hostila tri dni/dve noci bezvýchodiskového zhýralosti.

Pozri, nie som zapichnutý do bahna „Vy sakra deti, choďte z môjho trávnika‘ člen nesúci odznak Zábavná polícia -ale táto situácia sa vymkla spod kontroly a jednoducho nemôže byť zdravá pre občiansku a ekonomickú životaschopnosť našej komunity.

Od najmenej V roku 2013 sa v oblasti Halifaxu konali rôzne stretnutia zdvihnutých nákladných automobilov - ďalšie sa vyvíja “Špeciálna udalosť” ktoré sa začalo o niečo viac ako bleskový mob sociálnych médií - s tisíce vlastných pick -upov, ktoré zostupujú na pláž Daytona, pália gumu na ulici Atlantic Avenue a susedných uliciach, strieľajú otravné rohy vlaku a „Valcovanie uhlia“ chrliace husté oblaky štipľavého čierneho dymu do vlhkého jarného vzduchu, zatiaľ čo hluční mladí chlapci a dievčatá sa zúfalo pokúšajú vidieť a byť videní, pijú pivo, križujú pás, každý sa všemožne snaží zachovať niečo ide atmosféru, ktorú naši turistickí guruovia bohato strávili pri kultivácii:

Ako príklad opakovania histórie, že v nedeľu popoludní vydal starosta Daytona Beach Derrick Henry jeden zo svojich miestnych prejavov, čím sa vyhol akejkoľvek zodpovednosti. (... Každú sťažnosť, nepríjemnosti a vystavenie sa pohŕdavým aktivitám spojeným s touto udalosťou beriem k srdcu. Najviditeľnejším nedorozumením medzi našimi obyvateľmi je však mylné presvedčenie, že táto udalosť je schválená, sponzorovaná alebo prináša prospech mestu. Udalosť trvá miesto na Speedway a má promotéra žiadna z jeho aktivít nie je schválená alebo podporovaná mestom Daytona Beach ...)

To všetko s prísľubom, že nabudúce to bude lepšie (... Aj keď sťažnosti prichádzali z každého kúta nášho mesta, naša plážová komunita zažila väčšinu nevhodného správania. Prijímame, že túto udalosť je potrebné znova preskúmať a budem sa plne angažovať za zabezpečenie toho, aby sa jej súčasný stav nestal štandardom ... )

(Poznámka pre starostu Henryho: Toto „Nevhodné správanie“ sa stala oblasťou Daytona Beach Resort Zlatý štandard pred desaťročiami. Naše „mocnosti“ to pozvali. Pestovali to. A teraz, keď Frankensteinovo monštrum ničí kvalitu nášho života, nemôžeme viniť nikoho iného než teba. . .)

Niekoľko frustrovaných obyvateľov bohužiaľ pokračovalo v skľučujúcej predstave, že akosi za to môžu policajné oddelenie Daytona Beach - nie sú.

V skutočnosti odvádzajú neuveriteľnú prácu za ťažkých a nebezpečných okolností-stoja pevne tvárou v tvár často neudržateľnej situácii, keď sa relatívnej hŕstke dôstojníkov a personálu udalostí podarí ovládať a zaistiť bezpečnosť desiatky tisíc obyvateľov, návštevníkov a vozidiel v sudoch na prášok.

Myšlienka, že návštevníci a konferenčný úrad Daytona Beach môžu na svojich oficiálnych webových stránkach predstavovať podujatie Truck Meet 2021 - s vplyvným Daytona International Speedway a One Daytona ako oficiálnym hostiteľom - potom, akonáhle budeme mať účastníkov schovaných na pláži - požadovať tento zákon presadzovanie, ktoré na nich nastúpilo ako na vojnovom večierku v Comanche a vydáva stovky dopravných citácií alebo robí drakonické opatrenia v prípade obťažovania, ako spôsob, ako odradiť týchto pozvaných návštevníkov od návratu do našej oblasti, sa mi vo svojej podstate javí ako nesprávne.

Koniec koncov, my, dlho trpiaci obyvatelia oblasti Halifax, sme buď vedeli, alebo sme mali vedieť, čo príde-rovnako ako naše “Guru pohostinstva” urobil - aj keď v našich hody alebo hladomor nárazová ekonomika turizmu, ktorá je teraz úplne odkázaný pri špeciálnych udalostiach kvôli jeho samotnému prežitiu - hovorí sa, že máme očakávať iný výsledok, čas-čas-čas-čas-čas. . .

(Upozornenie na spoiler: Ak áno, prestaňte čítať fyzicky znechutený unaveným a strašne nadbytočným „Potrebujeme občiansku víziu a identitu“ smola. Bol si varovaný. . .)

Podľa mňa je načase, aby ochromená dôvera v mozog našej oblasti-vrátane tých politických hluchonemých v Regionálnej obchodnej komore Daytona Beach-založila skutočné občianske videnie pre našu zúfalo ohrozenú jadrovú turistickú oblasť i mimo nej znovu predstavte „značku“, ktorá stavia na našom najdôležitejšom prírodnom bohatstve, Najslávnejšia pláž na svete, skutočne mnohostranný tvorba miesta filozofia, ktorá presahuje rámec rýchleho dolára "špeciálne udalosti" mentality a potulných rekreačných stredísk, ktorí z toho profitujú, a transformujú pláž Daytona na udržateľnú celoročne destinácia.

Keďže som prakticky celý život žil v oblasti Halifaxu, videl som jeho zničujúce účinky Boom/poprsie cyklu, opakujúca sa ekonomická expanzia a kontrakcia, ktorá zredukovala niektoré z najcennejších nehnuteľností na východnom pobreží na zarastené prázdne pozemky a prázdne strediská pásov - a zmenšila prázdninovú mekku svetovej triedy na schátranú škrupinu jej bývalej remízy.

Táto transformačná zmena sa nemôže stať vo vodcovskom vákuu súčasného stavu.

Očividne unavení Stará garda z oblasti pohostinstva v oblasti Halifaxu-tí istí bezradní „vizionári“, ktorí znova a znova dokázali, že im chýba predstavivosť a základné marketingové schopnosti na to, aby mohli ťažiť z najznámejšej pláže na planéte, teraz zjedli toto jablko zhnité jadro.

Teraz je načase požadovať akciu - a zmenu smeru.

Napriek patentovanej abdikácii starostu Henryho, kde sa nechápavo pozerá na svoje topánky a sľubuje, že to zvládne lepšie 'nabudúce' -obyvatelia mesta Daytona Beach šokovaní škrupinami, ktorí platia účty a v tichosti trpia-sa očividne uživili týmito zúrivými debaklami, z ktorých má prospech relatívne veľa ľudí, a zároveň má vplyv na kvalitu života toľkých ľudí.

Všetci sme už počuli Einsteinovu teóriu "Definícia šialenstva znamená robiť to isté a očakávať iný výsledok" - tak kedy sú “my” s tým niečo urobíte?

Kedy bude My, Malí ľudiapožadovať, aby naši volení a menovaní úradníci-a tí najbohatší zasvätenci, od ktorých berú svoje pochodové príkazy-prestali pokrytecky tvrdiť a zásadne zmeniť ich deštruktívny cyklus strašne žieravé opakujúce sa udalosti, ktoré naďalej ničia "značka"?

Pripojte sa k Barkerovi a zobrazenie#8217 dnes popoludní na GovStuff Live! s Big Johnom so začiatkom o 16:00!

Prijímame vaše hovory a diskutujeme o miestnych problémoch “ Najrýchlejšie dve hodiny v rádiu! ”


Pozri si video: Vlaďka Erbová a YES Lifting s cílem pozvednutí povadlého obličeje